logo Helse Nord

Ny doktorgradsavhandling ved SKDE

I en doktorgradsavhandling utgått fra SKDE og Norges arktiske universitet i Tromsø finner man at personer i Norge med alvorlige psykiske lidelser har betydelig økt risiko for død, både for naturlige og unaturlige årsaker. 

Publisert 27.11.2019
Sist oppdatert 28.10.2022
Et par kvinner

Ruslidelser og udiagnostisert/ubehandlet somatisk sykdom bidrar til denne ulikheten. 

Formålet med studien var å undersøke dødelighet blant personer med schizofreni og/eller ruslidelse, med særlig vekt på betydningen av en dobbeltdiagnose. I tillegg ville man undersøke om personer med schizofreni eller bipolar lidelse har større risiko for ikke å bli diagnostisert med hjerte- og karsykdom før de dør av det. 

Udiagnostisert hjerte- og karsykdom

- Dødeligheten var firedoblet blant personer med schizofreni og syv ganger høyere blant personer med ruslidelser sammenlignet med den generelle befolkningen, med særlig høy risiko for forgiftninger, selvmord og respirasjonssykdommer, forteller forsker Ina Heiberg.

Studien fant også at personer med schizofreni og kvinner med bipolar lidelse dør oftere av udiagnostisert hjerte- og karsykdom sammenlignet med resten av befolkningen. Disse pasientene blir sjeldnere undersøkt og behandlet for hjerte- og karsykdommer sammenlignet med personer uten schizofreni eller bipolar lidelse. 

Etterlyser mer effektiv forebygging

Heiberg mener det store gapet i forventet levealder mellom personer med alvorlige psykiske lidelser og den generelle befolkningen viser at det er behov for mer effektiv forebygging av unaturlige dødsfall i denne gruppen, og at funnene i studien tilsier at pasienter med alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser trenger et forsterket og mer differensiert behandlingstilbud for oppfølging av somatisk helse enn resten av befolkningen

- Våre funn tyder på at underdiagnostikk, og særlig underforbruk av spesialisert diagnostikk, bidrar til økt kardiovaskulær dødelighet hos personer med alvorlige psykiske lidelser, sier Heiberg. 

Publiserte artikler fra prosjektet: 

Samarbeidene institusjoner:
UiT Norges arktiske universitet, Universitetssykehuset Nord-Norge, Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE), Folkehelseinstituttet, Karolinska Institutet

Forfattere:
Ina Heiberg, Bjarne K. Jacobsen, Ragnar Nesvåg, Jørgen G. Bramness, Lise Balteskard, Ted Reichborn-Kjennerud, Øyvind Næss, Eivind Ystrøm, Christina M. Hultman, Anne Høye