logo Helse Nord

Ny statusrapport for medisinske kvalitetsregistre

Her finner du Statusrapport 2019 for arbeidet med de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene. Rapporten beskriver utvikling på feltet og satsingsområder i 2019.

Publisert 08.01.2020
Sist oppdatert 28.10.2022
Illustrasjonsfoto: Colourbox

​I de medisinske kvalitetsregistrene legges det hver dag ned en betydelig innsats blant annet i arbeid med å øke registrenes datakvalitet og styrke arbeidet med klinisk kvalitetsforbedring i sykehusene. Kunnskap fra kvalitetsregistrene skal bidra til bedre kvalitet og pasientsikkerhet. Økt bruk av resultater fra helseregistre er en viktig del av den helsepolitiske satsingen for å styrke kvaliteten i helsetjenesten. 

Arbeidet med medisinske kvalitetsregistre er i stor utvikling. Viktige nasjonale initiativer som vil ha stor betydning for utviklingen av feltet er blant annet; utvikling av fellestjenester for helseregistre, insentivordning for bedring av dekningsgrad, etableringav nye kvalitetsregistre innen psykisk helsevern og rusbehandling, samt innføring av ny forskrift for medisinske kvalitetsregistre. 

I årets statusrapport settes et ekstra fokus på kvalitetsforbedring, samtidig som utviklingen på kvalitetsregisterfeltet gjennom det siste året beskrives.