logo Helse Nord

Nye resultater fra medisinske kvalitetsregistre

Mandag 14.november presenteres nye resultater fra de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene i Helsedirektoratets lokaler Oslo. Arrangementet streames på nett.

Publisert 11.11.2016
Sist oppdatert 18.11.2016
Bent Høie

​De nasjonale medisinske kvalitetsregistrene samler informasjon om utredning, behandling og oppfølging av pasienter innenfor sykdomsgrupper. Resultatene fra de medisinske registrene gir informasjon om kvalitet og ulikheter i behandlingen ved norske sykehus.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie vil være tilstede for å åpne arrangementet.

I år sørger vi for at også de som ikke har mulighet til å delta på presentasjonen av nye resultater i Oslo kan få med seg arrangementet. Hele seansen vil bli streamet på nett fra klokken 10.15 mandag 14.november, og presentasjonene vil legges ut i etterkant.

Her finner du video av presentasjonene

I første del av arrangementet vil tre kvalitetsregistre presentere sine resultater, med påfølgende kommentarer fra pasient- og brukerforeninger.

  1. Nasjonalt kvalitetsregister for brystkreft har i år blant annet fokus på i hvor stor grad sykehusene utfører brystbevarende kirurgi.
  2. Norsk intensivregister har startet opp et forbedringsarbeid med fokus på pårørendes tilfredshet under behandling på intensivavdeling.
  3. Norsk karkirurgisk register kan påvise ulikheter i behandlingspraksis mellom norske sykehus.

I andre del av arrangementet fokuserer vi på kvalitetsforbedring. Både Norsk hjerteinfarktregister og Norsk kvinnelig inkontinensregister har tidligere kunnet påvise ulik praksis i behandling. Hva gjør man for å forbedre kvaliteten i behandlingen?

Se programmet for dagen her

Resultater fra alle de 54 nasjonale medisinske kvalitetsregistrene vil samme dag publiseres på www.kvalitetsregistre.no/resultater.

Dato: 14.11.2016         
Tid: kl. 10:15 – 12:45
Sted: Helsedirektoratet
          Universitetsgt.2 (v /St. Olavsplass)
          Auditoriet i 2. etg.

Arrangør: Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre og Helsedirektoratet

Kontaktperson: Vibeke Lund Pettersen, telefon 916 02 381 eller e-post: vibeke.lund.pettersen@skde.no