logo Helse Nord

Nytt helseatlas viser store forskjeller i rusomsorg og psykisk helsevern

Hvor i landet du bor avgjør hvilken behandling du får mot ruslidelser og psykiske plager. Et nytt helseatlas viser store forskjeller i behandlingen folk i Norge får mot disse lidelsene. 

Publisert 11.06.2020
Sist oppdatert 28.10.2022
En mann foran en datamaskin

Helseatlas for psykisk helsevern og rusbehandling inneholder mye informasjon om innbyggernes bruk - og variasjon i bruk - av psykisk helsevern, avtalespesialister i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser. Det nye helseatlaset er nummer ni i rekka, og er det første som omhandler lidelser som ikke er somatiske (kroppslige).

Les mer om Helseatlas for psykisk helsevern og rusbehandling

Helseatlas for psykisk helsevern og rusbehandling er laget av Helse Førde på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, og ble lansert av statsråd Bent Høie onsdag 10. juni. Atlaset er i stor grad basert på data fra Norsk pasientregister (NPR) i perioden 2014 – 2018.