logo Helse Nord

Nyttig og variert innhold på registerkonferansen

Hvordan kan helse- og kvalitetsregistre bidra til bedre og sikrere pasientbehandling? Det var gjennomgående tema da mer enn 400 deltakere med interesse for helseregistre var samlet på konferanse.

Publisert 27.10.2023
En stor gruppe mennesker som sitter i et rom med en stor skjerm

Foto: Randi Solhaug

Helse- og kvalitetsregisterkonferansen samler alle som har interesse for helseregisterfeltet i Norge. Konferansen arrangeres annet hvert år, og et samarbeid mellom SKDE, Folkehelseinstituttet (FHI), Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og Norsk helsearkiv.

Helse- og kvalitetsregisterkonferansen 2023 gikk ble arrangert 25.—26. oktober på The Hub i Oslo. På programmet sto varierte og viktige tema som kvinnehelse, mental helse, kunstig intelligens, kvalitetsforbedring og om vi har rett nivå på bruken av helsetjenestene.

Deltakerne fikk blant annet høre hvordan Helsearkivregisteret jobber, om forebygging av selvmord ved hjelp av registerdata og hvordan kvinner og menn skiller seg fra hverandre når det gjelder hoftebrudd og MS. I tillegg fikk de innspill og tanker fra enkelte pasientgrupper, for eksempel Epilepsiforbundet ved Sissel Karin Haavaag, som ønsker at det opprettes et eget register innen epilepsi.

Tre sittende personer i samtale på en scene

Foto: Idunn Regine Uri Jacobsen

Olav Isak Sjøflot ledet panelsamtale om den nye helseforvaltningen, og Christine Bergland i FHI og Jan Arild Lyngstad i Helsedirektoratet var to av paneldeltakerne.

Reell mulighet for å koble data raskere

Første dag var det paneldebatt om konsekvensene av den nye helseforvaltningen som trer i kraft 1. januar 2024. I panelet satt Håvard Kolle Riis i Direktoratet for e-helse, Christine Bergland i FHI, Giske Ursin i Kreftregisteret, Jan Arild Lyngstad i Helsedirektoratet og ordstyrer var Olav Isak Sjøflot.

Da Regjeringen tidligere i år besluttet å gjennomføre en slik omorganisering, ble det blant annet møtt med skepsis og advarsler om oppsplitting av fagmiljøer. Flere av paneldeltakerne anså derimot at omorganiseringen åpner opp nye muligheter for å tenke nytt om samarbeid. Det åpner også for å løse et vedvarende problem: hvordan en kan få ut data raskere til brukerne og hvordan en kan koble data lettere.

Mann og kvinne sittende på en scene

Foto: Idunn Regine Uri Jacobsen

Håvard Kolle Riis i Direktoratet for e-helse og Giske Ursin i Kreftregisteret var de to andre deltakerne i panelsamtalen.

Olav Isak Sjøflot stilte blant annet spørsmål til panelet om de trodde det kunne bli lenger organisatorisk vei til «nye HDIR» for registrene, noe Jan Arild Lyngstad anså som en reell problemstilling. Christine Bergland på sin side mente at registrene ikke skal få lenger vei, og om det i så fall skjer, så har de ikke lykkes godt nok. Giske Ursin påpekte at det var flere uløste spørsmål og problemer som det var nødvendig å tenke klokt rundt framover.

En gruppe mennesker i et rom

Foto: Randi Solhaug

Posterutstillingen var veldig populær.

AblaNor kåret til beste poster

I år var det hele 50 postere på utstilling i konferanseområdet. Prisen for beste poster gikk denne gang til Nasjonalt register for ablasjonsbehandling og elektrofysiologi i Norge (AblaNor) ved Helse Bergen. Posteren viser blant annet at den nasjonale dekningsgraden er høy (93 %) og at tilslutningen (99 %) og påliteligheten er utmerket.

Registeret samler inn data fra de sentrene i Norge som utfører elektrofysiologiske undersøkelser og ablasjoner: Oslo universitetssykehus (OUS) og Rikshospitalet i Helse Sør-Øst, Haukeland Universitetssykehus i Helse Vest, St. Olavs Hospital i Helse Midt-Norge og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Helse Nord.

Her kan du lese mer om posterutstillingen under konferansen.

To personer som står på et podium foran en stor skjerm

Foto: Randi Solhaug

Tove Johansen og Janice Shu fra SKDE presenterte funn fra helseatlas innen radiologi.
En person som står på en scene

Foto: Randi Solhaug

Cato Kjærvik presenterte sin forskning på hoftebrudd, der han har tatt utgangspunkt i data fra Nasjonalt hoftebruddregister.
En person som står på et podium

Foto: Randi Solhaug

Administrerende direktør Marit Lind, presenterte et nytt regionalt kvalitetsprosjekt i Helse Nord.
Ann Kristin Skrindo Knudsen stående på en scene

Foto: Idunn Jacobsen

Ann Kristin Skrindo Knudsen holdt foredrag på konferansen.
En gruppe mennesker i en hotell-lobby

Foto: Idunn Jacobsen

Årets konferanse samlet over 400 deltakere fra hele landet.
En stor mengde mennesker sittende i en sal

Foto: Idunn Jacobsen

På kvelden var det middag på hotellet.