logo Helse Nord

Påmeldingsfrist for kurs i analyse av registerdata

I mars 2023 arrangerer SKDE i samarbeid med UiT kurs i analyse av registerdata i forskning. Dersom du er ekstern student og vil ta eksamen i emnet må du huske søknadsfristen 1. desember.

Publisert 18.11.2022
Sist oppdatert 16.12.2022
forelesning, studenter, foreleser i uklar bakgrunn
​​​Kurset HEL-8020 Analyse av registerdata i forskning avholdes 28.—​30. mars 2023 og alle forelesninger gis ved UiT Norges arktiske universitet. Det passer for deg som vil lære mer om hvordan data fra kvalitetsregistre kan brukes i forskning.

​Kurset tar for seg ​​styrker og svakheter ved helseregistre, koblingsmuligheter og juridisk regulering av helseregistre. ​I tillegg får du som deltaker presentert eksempler på bruk av registerdata i forskning og en innføring i ulike statistiske analysemetoder som vil være nyttige i forskningsarbeidet. 

Dette omfatter blant annet en metode for å redusere muligheter for bias i ikke-randomiserte studier (propensity score), multippel testing av registerdata, regresjonsanalyse, stratifisering og justering av variabler, datavask og visualisering, og ei innføring i kausalitet og inferens i forbindelse med «Directed acyclic graphs» (DAGs, kausale grafer).

​​For å ha utbytte av kurset bør du ha gode kunnskaper i statistikk, for eksempel HEL-8024 Quantitative Research Methods eller tilsvarende.

​​​Påmeldingsfrister og eksamen

​Kurset er godkjent som ph.d.-kurs og gir to studiepoeng. Eksamensform er hjemmeeksamen og det tilbys ikke kontinuasjonseksamen.

​​Merk deg at det er to ulike søknadsfrister for deg som vil ta eksamen:

  • ​​1. desember for eksterne studenter

  • ​1. februar for studenter ved UiT Norges arktiske universitet

​​Dersom du bare vil følge forelesningene og ikke ønsker å ta eksamen, kan du melde deg på ved å klikke på denne lenken.​ Husk å oppgi navn, e-postadresse og hvilken organisasjon du tilhører.

​Kursavgift

​Det er ingen kursavgift, men kursdeltakere som ønsker ph.d.-poeng og ikke er registrerte ph.d.-studenter, må betale semesteravgift til UiT. 

Deltakere som er registrerte ph.d.-studenter andre steder enn ved UiT, må dokumentere dette.

​​​Timeplan vil bli publisert på UiTs nettside så snart den er klar: 

HEL-8020 Analyse av registerdata i forskning​.