logo Helse Nord

Schizofreni og alvorlig ruslidelse gir høy risiko for tidlig død

Ny nasjonal studie viser at personer med schizofreni eller alvorlige ruslidelser har henholdsvis fire og syv ganger høyere risiko for tidlig død sammenlignet med andre nordmenn. Aller høyest risiko har menn med begge diagnoser.

Publisert 29.08.2018
Sist oppdatert 28.10.2022
Prosjektansvarlig Anne Høye og førsteforfatter Ina Heiberg er to av forskerne bak studien.

Studien, som nylig ble publisert i Plos One, inkluderer 125.000 pasienter i alderen 20-79 år behandlet for schizofreni og/eller alvorlige ruslidelser i spesialisthelsetjenesten i Norge i årene 2009-2015. 

Les artikkelen i Plos One her

Forskningsprosjektet er finansiert av Helse Nord RHF og gjennomført av UiT Norges arktiske universitet i samarbeid med Universitetssykehuset Nord-Norge, Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) og Folkehelseinstituttet.

Mange dør unge

Studien viser at personer med schizofreni og/eller alvorlige ruslidelser har svært økt risiko for tidlig død sammenlignet med andre nordmenn. Den økte risikoen gjelder begge kjønn, alle aldersgrupper og alle de vanligste dødsårsakene, og er relativt sett høyest blant pasienter i alderen 20-39 år. 
Blant pasienter som døde i løpet av oppfølgingsperioden var gjennomsnittlig alder ved død lavest hos menn med begge diagnoser, i snitt 45 år.

Både selvmord, overdoser og «vanlige» sykdommer

Det er særlig risikoen for selvmord og overdosedødsfall som er forhøyet sammenlignet med andre nordmenn, og studien viser blant annet at kvinner med ruslidelser i alderen 20 til 39 år har 20-30 ganger høyere risiko for denne type død sammenlignet med andre kvinner på samme alder. 
Tross alarmerende høy risiko for selvmord og overdosedødsfall er det likevel hjerte- og karsykdommer, kreft og luftveissykdommer som står for flest tapte leveår for disse pasientene sammenlignet med resten av befolkningen.

Økende forskjeller 

Studien viser at ulikheten i dødelighet mellom personer med schizofreni og den øvrige befolkningen faktisk har økt siden forrige nasjonale studie på 1980-tallet. Dette gjelder død av både naturlige og unaturlige årsaker. Overdødeligheten ser også ut til å være høy sammenlignet med andre europeiske land. 
Funnene i studien tilsier at pasienter med alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser trenger et forsterket og mer differensiert behandlingstilbud for oppfølging av somatisk helse enn resten av befolkningen, og innsatsen for å hindre overdoserelaterte dødsfall og selvmord hos unge med ruslidelser må intensiveres betydelig.

Samarbeidene institusjoner:
UiT Norges arktiske universitet, Universitetssykehuset Nord-Norge, Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE), Folkehelseinstituttet, Karolinska Institutet

Forfattere:
Ina Heiberg, Bjarne K. Jacobsen, Ragnar Nesvåg, Jørgen G. Bramness, Ted Reichborn-Kjennerud, Øyvind Næss, Eivind Ystrøm, Christina M. Hultman, Anne Høye