logo Helse Nord

Statusrapport 2023 er klar

I statusrapporten kan du lese en oppsummering av arbeidet som ble gjort innen medisinske kvalitetsregistre i løpet av fjoråret. 

Randi Solhaug
Publisert 07.02.2024
En collage av mennesker som smiler

Foto: Shutterstock

Medisinske kvalitetsregistre inneholder strukturert informasjon om hvordan pasienter blir utredet, behandlet og fulgt opp i norsk spesialisthelsetjeneste. Denne informasjonen gir oss mulighet til å vurdere hvor god kvaliteten på pasientbehandlingen er. Kunnskap fra Medisinske kvalitetsregistre kan også brukes til å styrke både kvalitet og pasientsikkerhet, og på den måten gjøre helsevesenet bedre. 

Arbeidet med medisinske kvalitetsregistre er i stor utvikling, og i statusrapporten for 2023 kan du blant annet lese mer om: 

FLERE KVALITETSREGISTRE: To nye registre (innen blærekreft og fraktur) er svært nær nasjonal godkjenning 

FORSKNING: Hvordan forskning med utgangspunkt i Norsk diabetesregister for voksne har gitt mer innsikt i diabetesrelatert stress 

INTERNASJONALT SAMARBEID: At Nasjonalt register for gastrokirurgi samarbeider med ansatte ved sykehuset St. Paul’s i Addis Abeba om opprettelse av et kvalitetsregister for gastrokirurgi i Etiopia 

KVALITETSARBEID: Flere små og store forbedringsprosjekter tar utgangspunkt i resultater fra medisinske kvalitetsregistre 

I statusrapporten finner du også nøkkeltall om datakvalitet og pasientrapporterte data.

Her finner du statusrapporten for 2023.