logo Helse Nord

Vellykket registerkurs

Det var mange som ønsket å lære mer om hvordan data fra kvalitetsregistre kan brukes i forskning.

Publisert 18.04.2023
Heidi Talsethagen, foreleser, studenter

​​​Den siste uka i mars arrangerte SKDE i samarbeid med UiT Norges arktiske universitet kurs i analyse av registerdata. Kurset gikk over tre dager og over 30 deltakere var fysisk til stede på kurset. Om lag 10 deltakere fulgte forelesningene digitalt.  

​Flere av SKDEs ansatte holdt forelesninger for deltakerne; statistiker Johannes Tesfay, jurist Heidi Talsethagen, fag- og forskningssjef Eva Stensland og statistiker Kevin Thon. 

​Kurset holdes hver vår og er et tilbud til alle som interesserer seg for hvordan registerdata kan benyttes i forskning. Det er særlig aktuelt for ph.d.-studenter. Kurset tar for seg styrker og svakheter ved helseregistre, koblingsmuligheter og juridisk regulering av helseregistre. I tillegg får deltakerne presentert eksempler på bruk av registerdata i forskning, og en innføring i ulike statistiske analysemetoder som vil være nyttige i forskningsarbeidet. ​

Kevin Thon, foreleser, auditorium

Statistiker Kevin Thon foreleste om datavask og datastrukturer. Foto: Randi Solhaug