logo Helse Nord

Webinar: Helseatlas for kvalitet for nødvendige helsetjenester

Mandag 18.januar ble Helseatlas for kvalitet i nødvendige helsetjenester lansert under et webinar arrangert av SKDE. Hele webinaret er tilgjengelig som opptak for de som ønsker å se det. 

Publisert 14.01.2021
Sist oppdatert 24.03.2021

I Helseatlas for kvalitet i nødvendige helsetjenester sammenlignes kvaliteten på helsetjenester mellom de ulike helseforetakenes opptaksområder. Pasientens bosted er utgangspunkt for analysene, noe som gir mulighet for å belyse om pasienter med utvalgte alvorlige sykdommer får lik kvalitet i behandling, uavhengig av bosted. 

På bakgrunn av utvalgte kvalitetsindikatorer fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre, beskriver det nye helseatlaset kvalitet i utredning, behandling og resultat av behandling av pasienter med alvorlig hjerte-karsykdom, kreft, diabetes, nyresykdom og hoftebrudd. Resultatene gjelder spesialisthelsetjenesten og perioden 2017-2019. 

Helse- og omsorgsminister Bent Høie åpnet webinaret før det nye helseatlaset ble presentert, og det ble vist resultater som gir et overordnet bilde av kvaliteten i behandling av alvorlig sykdom på tvers av fagområder. Nasjonalt hoftebruddregister presenterte sine resultater, og vi fikk innblikk i hvordan helseatlaset er nyttig for de som styrer helsetjenesten. Webinaret byr også på reaksjoner på funnene fra et brukerperspektiv.


Spørsmål rettes til kommunikasjonssjef Vibeke Lund Pettersen
Telefon: 91602381