logo Helse Nord

Open for registration/ Påmeldingen er åpen

Registration for the 2024 Wennberg International Collaborative Conference (WIC) is now open./ Du kan nå melde deg på WIC 2024.

Publisert 26.02.2024
En vannmasse med bygninger i bakgrunnen

Foto: Shutterstock

WIC will take place in Oslo, Norway. / WIC finner sted i Oslo.

(Skroll ned for norsk versjon/ scroll down for norwegian version) 

We are delighted to announce that the 2024 Wennberg International Collaborative Conference, hosted by Centre for Clinical Documentation and Evaluation (SKDE), will take place in Oslo, Norway, from September 11th to September 13th. 

The conference brings together international healthcare researchers and decision-makers in the healthcare sector. Furthermore, the conference provides participants with new perspectives, updated knowledge, and opportunities for networking and forming new partnerships. 

The conference brings together international healthcare experts and connects researchers and policy makers in the healthcare field. Furthermore, the conference provides the participants with new perspectives, updated knowledge, and opportunities for networking and forming new partnerships.  

The conference is now open for registration. For more information and registration link, please click here. 

Key themes during the conference will include: 

  1. Low value care
  2. Public reporting of health care variation and health provider performance
  3. Novel data and data linkage methods for health care evaluation
  4. Economic analysis of unwarranted variation examining prices, spending and costs (including travel times) 

About the organizers 

The Wennberg International Collaborative (WIC) was founded in 2010 by Dr. David Goodman of the Dartmouth Institute for Health Policy & Clinical Practice (USA) and Professor R. Gwyn Bevan of the London School of Economics and Political Science (UK). The WIC is an international community of scholars and policymakers, aiming to advance research on the causes and consequences of unwarranted variations in healthcare across regions and providers. 

SKDE aims to contribute to equitable, high-quality healthcare services, regardless of where the patients live. SKDE has various missions and showcases similarities in quality and use of specialized healthcare services in Norway through online presentations of results from medical quality registries and Health Atlases. SKDE has also been tasked with leading the interregional effort to reduce examinations and treatments with low value or uncertain health benefitsin specialized healthcare. 

 

-------------------------------------------------------------------

Vi har gleden av å invitere til den årlige Wennberg International Collaborative Conference. I år arrangeres konferansen av Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) i Oslo 11. til 13. september 2024.  

Konferansen samler internasjonal helsetjenesteforskere og beslutningstakere i helsevesenet. Konferansen gir deltakerne nye perspektiver, oppdatert kunnskap og mulighet for nettverksbygging og nye samarbeidspartnere. 

Konferansen er nå åpen for påmelding. Klikk her for mer informasjon og påmeldingslenke. 

Sentrale tema under konferansen vil være:  

  1. Low value care
  2. Public reporting of health care variation and health provider performance
  3. Novel data and data linkage methods for health care evaluation
  4. Economic analysis of unwarranted variation examining prices, spending and costs (including travel times) 

Om arrangørene

Wennberg International Collaborative (WIC) ble grunnlagt i 2010 av Dr. David Goodman fra Dartmouth Institute for Health Policy & Clinical Practice (USA) og professor R. Gwyn Bevan fra London School of Economics and Political Science (Storbritannia). WIC er et internasjonalt fellesskap av forskere og beslutningstakere, og målet med WIC er å øke forskningen på årsaker og konsekvenser av uberettiget variasjon i helsevesenet, på tvers av regioner og tilbydere.   

SKDE har som målsetning å bidra til likeverdige helsetjenester av god kvalitet, uavhengig av hvor pasientene bor. SKDE har flere oppdrag, og synliggjør likheter i kvalitet og bruk av spesialisthelsetjenester i Norge gjennom nettbaserte presentasjoner av resultater fra medisinske kvalitetsregistre og Helseatlas. SKDEs nyeste oppdrag er å lede det interregionale arbeidet med styrt aktivitetsreduksjon av helsetjenester med lav helsegevinst i spesialisthelsetjenesten.