logo Helse Nord

PCI-saken behandles av styret 19. juni

Helse Nord RHF trenger noe mer tid, og justerer derfor tidslinjen.

Ingrid Bredesen Hangaas, Helse Nord RHF
Publisert 07.05.2024
Illustrasjonsbilde Colourbox
Illustrasjonsbilde (Colourbox)

12. april fikk Helse Nord RHF overlevert evalueringsrapporten fra ekspertgruppen som har vurdert etableringen av PCI-tilbudet i Nordlandsykehuset.

Etter overleveringen ble de fire sykehusforetakene i regionen invitert til å komme med kommentarer til rapporten, og gi tilbakemelding om det var faktaopplysninger som eventuelt burde korrigeres.

– Vi har nå bedt ekspertgruppen vurdere disse innspillene, og i hvilken grad det får betydning for deres konklusjoner. Vi trenger litt mer tid for å kunne ferdigstille en sak for styret, sier administrerende direktør i Helse Nord RHF, Marit Lind.

Justeringen i tidslinjen gjør at saken vil bli fremmet til behandling i styremøtet i Helse Nord RHF 19. juni, og ikke 29. mai som opprinnelig planlagt. 

Les mer om evalueringen av invasiv kardiologitilbud (PCI) i Helse Nord her