logo Helse Nord

Regional brukerkonferanse 2024

I år arrangeres Regional brukerkonferanse 5. og 6. september i Bodø. Sjekk ut programmet og meld deg på her.

Hanne Risa, Helse Nord RHF
Publisert 24.07.2024
En person som holder et papir
Regional brukerkonferanse, en viktig møteplass.

– Jeg håper mange finner veien til denne gode møteplassen. Hele Regionalt brukerutvalg og jeg ser frem til konferansen og gode diskusjoner, sier leder av Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF, Knut Georg Hartviksen.

Konferansen har som mål å være en møteplass for brukere, pasienter, og pårørende i Nord-Norge. 

En person som sitter ved et bord
Knut Georg Hartviksen, leder av Regionalt brukerutvalg, ser frem til konferansen som arrangeres i Bodø i starten av september.

Konferansen arrangeres annethvert år og var sist i Tromsø med mange deltakere fra hele landsdelen.

Helse Nords brukerpris – nominer din kandidat

På konferansen deles Helse Nords brukerpris ut. Les om kriteriene og hvordan du sender inn ditt forslag her.

Marie Dahlskjær med brukerprisen
Marie Dahlskjær fra Bodø har til tross for sin unge alder bidratt med brukermedvirkning i lang tid og på mange ulike arenaer.


Under Regional brukerkonferanse 2022 ble prisen tildelt Marie Dahlskjær.

Se programmet og meld deg på!

Les mer om brukermedvirkning og Regionalt brukerutvalg

Brukermedvirkning er et av de beste midlene for å sikre at pasienter og pårørendes stemmer blir hørt

Brukermedvirkning
En mann og en kvinne som smiler