logo Helse Nord

Regional brukerkonferanse 2024

Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF har gleden av å invitere til konferanse for brukerutvalg, ungdomsråd og pasient- og brukerorganisasjoner i Nord-Norge.

5.
september
2024
2 dager
  1. 05. sep. 2024
  2. 06. sep. 2024
Påmelding

Tid og sted

Når

  1. 05. sep. 2024
  2. 06. sep. 2024

Hvor

Bodø, Radisson Blu Hotel

Påmelding

Frist for påmelding: 06. aug. 2024
Påmelding Regional brukerkonferanse 2024

Målgruppe

Pasient- og brukerorganisasjoner, Regionalt brukerutvalg, og ungdomsråd og brukerutvalg i helseforetakene i Nord-Norge. Pasient- og brukerombudet i Nord-Norge.

Påmelding

Påmeldingsfrist: innen tirsdag 6. august 2024.

Meld deg på i dette skjemaet: Påmelding Regional brukerkonferanse 2024. Påmeldingen er bindende. 

Siste frist for avmelding fra konferansen er senest tirsdag 20. august 2024. 

Program

Programmet er under utarbeidelse. Mer informasjon vil komme på denne nettsiden etter hvert.

Praktisk informasjon

Mål med konferansen

Konferansen har som mål å være en møteplass for brukere, pasienter, pårørende i Nord-Norge. Det blir foredrag, dialog og sosialt samvær. Vi ser frem til å dele kunnskap og erfaringer, samt skape nettverk på tvers av organisasjonene og landsdelen.Brukerkunnskap er sentral kunnskapskilde for Helse Nord RHF. Erfaringer og synspunkter fra konferansen vil videreformidles til ledelsen i Helse Nord RHF.

Brukerprisen 2024

På brukerkonferansen vil Brukerprisen 2024 deles ut. Vi ønsker at dere sender oss forslag til aktuelle kandidater til å motta brukerprisen. Frist: tirsdag 20. august 2024. Forslag sendes til postmottak@helse-nord.no, merket med sak 2024/551. 

Kriterier for tildeling av brukerprisen i Helse Nord:

Brukerprisen tildeles en eller flere personer eller en brukerorganisasjon (heretter «kandidaten») som har gjort en innsats for å fremme brukernes interesser i helse- og omsorgstjenesten i Nord-Norge. 

  • Kandidaten må være bosatt/ha sitt virke i Nord-Norge
  • Kandidaten må gjennom sin brukerorganisasjon ha gjort en ekstraordinær eller banebrytende innsats for pasienter/pårørene i Nord-Norge 
  • Dersom prisen vurderes tildelt en person som har (eller har hatt) verv i brukerutvalg i Helse Nord, skal innsatsen i brukerutvalget veie minst i vurderingen
  • Prisen kan bare tildeles én gang til samme person. Prisen kan tildeles flere ganger til samme pasient- og brukerorganisasjon

Kostnader for deltakelse

Brukerorganisasjoner i Nord-Norge:

Helse Nord RHF dekker dagpakker (inkl. lunsj), middag, reise- og oppholdsutgifter for én representant fra regionalt nivå og én representant fra fylkesnivå fra pasient- og brukerorganisasjoner i Nord-Norge, minus en egenandel på kroner 500,-. Vi ber om at organisasjonene selv avklarer hvilke representanter som skal få dekket utgifter av Helse Nord RHF før påmelding. I påmeldingen må dere spesifisere om deltakeren skal få dekt utgifter av Helse Nord RHF. Dersom flere enn én person fra regionalt/fylkesledd skal delta, må organisasjonen dekke reise og opphold for disse selv.

Brukerutvalg og ungdomsråd i Nord-Norge:

Medlemmer i brukerutvalg og ungdomsråd i helseforetak i Nord-Norge får dekt dagpakker (inkl. lunsj) og middag av Helse Nord RHF. Dekning av reise- og oppholdsutgifter for medlemmene må avklares med eget helseforetak.

Andre deltakere:

Ansatte i helseforetak og andre må selv dekke kostnader til reise, opphold, dagpakker og middag. 

Avmeldingsfrist for konferansen er senest tirsdag 20. august 2024. Ved senere avmelding vil Helse Nord RHF kunne belaste kostnader for overnatting, dagpakke og middag for den enkelte deltaker uavhengig av om dette er avtalt dekt. Dette på grunn av merkostnader som påføres Helse Nord RHF hos hotellet ved for sen avbestilling.

Helse Nord RHF gjør oppmerksom på at kostnader til flybilletter ikke refunderes/dekkes dersom konferansen avlyses. Refunderbare flybilletter bør derfor bestilles.

Den enkelte pasient- og brukerorganisasjon må legge ut for utgifter til reise- og opphold til konferansen. Pasient- og brukerorganisasjonene kan be om å få kostnadene refundert i etterkant av konferansen. Dette gjøres ved at pasient- og brukerorganisasjonen sender enn EHF-faktura til via nummmer 883 658 752 i adresseregisteret ELMA. Alternativt kan faktura sendes i papirpost:

Helse Nord RHF
Fakturamottak
Postboks 3230
7439 Trondheim                                                                                                     

Merk faktura med: 2304 RBU

alternativt kan faktura sendes elektronisk som én pdf-fil (faktura med vedlegg) til invoice.3230@kollektor.no.

Det må trekkes fra en egenandel på 500 kroner på fakturaen. Bekreftelse fra organisasjonen på at deltakelsen skal dekkes, samt kopi av utleggene for hotell og reise må legges ved kravet.

Dersom pasient- og brukerorganisasjonen ikke har anledning til å legge ut for sin representant og refusjonskrav skal sendes fra den enkelte deltakeren - ta kontakt med Helse Nord RHF.

Vi gjør oppmerksom på at det kun gis refusjon til pasient- og brukerorganisasjoner i Nord-Norge.

Kontakt