logo Helse Nord

Søk om brukermidler

Nå kan din pasient- eller pårørendeorganisasjon søke om tilskudd fra Helse Nord for 2023. Søknadsfristen er 9. desember.

Publisert 02.11.2022
Sist oppdatert 01.03.2023
En plante som vokser ut av mynter

​Tilskuddene skal bidra til å øke brukermedvirkning i Nord-Norge. Tiltakene skal være relatert til spesialisthelsetjenestens oppgaver, og tjenester som ytes på samhandlingsarenaer og i samarbeid mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten.  

Slik søker du om brukermidler fra Helse Nord (frist 9. desember).

Det er også mulig å søke om driftstilskudd for incest- og voldtektssentra, samt tilskudd til rådgivning og veiledning om spiseforstyrrelser. Her er søknadsfristen 1. desember 2022. ​​

Regionalt brukerutvalg

Brukermedvirkning er et av de beste midlene for å sikre at pasienter og pårørendes stemmer blir hørt.
Les mer om Regionalt brukerutvalg
Noen av medlemmene av regionalt brukerutvalg