logo

Årlig melding og årsregnskap

Hvordan løser vi oppgavene våre? Hvor godt forvalter vi pengene fra Stortinget?

Årlig melding er Helse Nord RHF sin årlige hovedrapportering (årsrapport) til Helse- og omsorgsdepartementet.

Lov om helseforetak (§ 34) pålegger styret for det regionale helseforetaket å rapportere årlig til Helse- og omsorgsdepartementet om foretaket og foretakets virksomhet. Meldingen skal også omfatte de helseforetakene som det regionale helseforetaket eier. 

Årlig melding skal:

  • Gi departementet det nødvendige faglige underlaget for å kunne medvirke i regjeringens forberedelse av det årlige forslaget til statsbudsjett.
  • Inngå i grunnlaget for de styringsbudskap som tas inn i Stortingsproposisjon nr. 1 og i det årlige styringsdokumentet.
  • Gi grunnlag for å identifisere viktige politiske problemstillinger som bør behandles i foretaksmøte, eventuelt legges frem for Stortinget.​​
    ​​​​

​​​

Sist oppdatert 31.03.2023