logo Helse Nord

Nøkkeltall

Helse Nord RHF skal sørge for å spesialisthelsetjenester til innbyggerne i Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard. Til sammen rundt en halv million nordmenn. 

Colourbox.com
  • 8,8 % av innbyggerne i Norge (483 536 per 2023)
  • 45 % av landarealet inkl. Svalbard

  • Seks helseforetak
  • 19 500 ansatte (20​23)
  • 15 500 årsverk (2023)

  • 22,5 mrd. kr i omsetning (2023)
  • 435 mil. kr til forskning, 315 årsverk (2023) 
  • 2,1 milliarder i investeringskostnader (2022)
  • 764 millioner på pasientreiser (2023)
 

Hva gjør Helse Nord RHF?

Helse Nord RHF eier seks helseforetak, hvorav fire er sykehus som tilbyr pasientbehandling. Til sammen jobber det totalt over 18 000 ansatte i foretaksgruppen. Vi tilby spesialisthelsetjenester både gjennom egne helseforetak og kjøp fra private institusjoner og lege- og psykologspesialister som vi har avtale med.
Les mer om Helse Nord RHF
Illustrasjonsbilde ambulanse
Sist oppdatert 26.02.2024