logo

Nøkkeltall

Helse Nord RHF skal sørge for å spesialisthelsetjenester til innbyggerne i Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard. Til sammen rundt en halv million nordmenn. 

Colourbox.com
  • 9 % av innbyggerne i Norge (481 926 innbyggere pr 2021)
  • 45 % av landarealet inkl. Svalbard

  • Seks helseforetak
  • 19 000 ansatte (20​22)
  • 15 300 årsverk (2022)

  • 20,7 mrd. kr i omsetning (2021)
  • 430 mil. kr til forskning, 330 årsverk (2021) 
  • 1,67 milliarder i investeringskostnader (2021)
  • 746 millioner på pasientreiser (2021)

Hva gjør Helse Nord RHF?

Helse Nord RHF eier seks helseforetak, hvorav fire er sykehus som tilbyr pasientbehandling. Til sammen jobber det totalt over 18 000 ansatte i foretaksgruppen. Vi tilby spesialisthelsetjenester både gjennom egne helseforetak og kjøp fra private institusjoner og lege- og psykologspesialister som vi har avtale med.
Les mer om Helse Nord RHF
Illustrasjonsbilde ambulanse
Sist oppdatert 07.09.2022