logo Helse Nord
Undersøkelse av øye

Seksjon eksterne helsetjenester

Seksjonen er en del av eieravdelingen og har hovedansvaret for eksterne helsetjenester.

​Seksjonens arbeidsoppgaver

  • Kjøp og forvaltning av private helsetjenester

  • Rekruttering av avtalespesialister (lege- og psykologspesialister) og forvaltning av driftsavtaler
Sist oppdatert 13.12.2022