logo Helse Nord
Diagram

Seksjon for digitalisering og informasjonsteknologi

Seksjonen er en del av eieravdelingen og har blant annet ansvaret for å følge opp Digital strategi 2038.

​​Seksjonens arbeidsoppgaver


Seksjonsleder:

Bengt Nilsfors

Sist oppdatert 13.12.2022