logo
Diagram

Seksjon for digitalisering og informasjonsteknologi

Seksjonen er en del av eieravdelingen og har blant annet ansvaret for å følge opp Helse Nords kvalitetsstrategi i regionen.

​​Seksjonens arbeidsoppgaver

 

Sist oppdatert 13.12.2022