logo Helse Nord

Seksjon for somatikk

Seksjonen tilhører helsefagavdelingen og har følgende ansvarsområde:  

  • Strategisk planlegging og prioritering av fagområder innenfor somatisk virksomhet, herunder laboratorie- og røntgenvirksomhet og prehospitale tjenester.

  • Utrede kapasitet og dimensjonering innefor de ulike tjenestetilbud samt å utarbeide planer som grunnlag for prioritering og ressursfordeling.

  • Overordnet ansvar for ambulanse- og nødmeldetjenesten

Portettbilde av Siw

Siw Skaar

Seksjonsleder

siw.skaar@helse-nord.no
Sist oppdatert 16.05.2024