logo Helse Nord

Regionalt brukerutvalg

Brukerutvalgene er sammensatt av representanter fra bruker- og pasientorganisasjoner og representerer pasienter og pårørende.​​

Regionalt brukerutvalg (RBU) er et rådgivende organ for styret og administrerende direktør i Helse Nord RHF og medvirker på overordnet og strategisk nivå.

Hovedfunksjonen er å:

 • sikre tilbakemelding fra brukerne om erfaringer med helsetjenesten
 • gi råd om forbedring og samhandling med andre aktører
 • fremme brukermedvirkning i Helse Nord

Medlemmer i Regionalt brukerutvalg

Oppnevnt for perioden 2022– 2024.

Leder

Knut Georg Hartviksen, Gullesfjord, Troms
FFO Nordland (Diabetesforbundet)
knut.hartviksen@vegvesen.no

Nestleder

Gunnhild Berglen, Sør-Varanger, Autismeforeningen

Medlemmer

 • Ole Marius Minde Johnsen, Tromsø, Mental Helse
 • Åse Senning, Sandnessjøen, Revmatikerforbundet​
 • Arne Vassbotn, Sortland, Pensjonistforbundet
 • Kitt Anne Jorid Hansen, Bodø, Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)
 • Marit Sørdal, Ballangen, SAFO
 • Ester Marie Fjellheim, Tromsø, Sametinget
 • Morten Markussen, Grovfjord, Blodkreftforeningen
 • Ernly Eriksen, Mo i Rana, Blindeforbundet og FFO
 • Leif Birger Mækinen, Alta, FFO og Landsforeningen for hjerte og lungesyke (2024)

Vararepresentanter i rekkefølge:

 1. Berit Bongo, Kautokeino, Pensjonistforbundet
 2. Elen Valborg Voulab, Karasjok, Norges astma- og allergiforbund (NAAF)
   

Les mer om brukermedvirkning og Regionalt brukerutvalg

Brukermedvirkning er et av de beste midlene for å sikre at pasienter og pårørendes stemmer blir hørt

Brukermedvirkning
En mann og en kvinne som smiler
Sist oppdatert 04.06.2024