logo Helse Nord

Analyseseksjonen

Analyseseksjonen i SKDE utvikler nasjonale helseatlas som kartlegger variasjon i helsetjenesten og utarbeider analyser på oppdrag fra ulike enheter i Helse Nord. 

En gruppe mennesker som sitter ved et bord og ser på en projeksjonsskjerm

Foto: Ørjan Marakatt Bertelsen

​Analyseseksjonen arbeider med å utvikle helseatlas for å beskrive uberettiget variasjon i helsetjenesten parallelt med andre større og mindre analyser på oppdrag fra Helse Nord RHF, helseforetak i regionen og andre bestillere. 

Les mer om helseatlas

SKDE har et regionalt oppdrag som går ut på å bidra med analytisk styringsinformasjon og å utarbeide analyser på oppdrag fra ulike enheter i Helse Nord. SKDE ivaretar dette oppdraget gjennom utvikling og drift av et interaktivt tabellverk for pasientstrømsanalyser, og gjennom mer konkrete oppdrag fra RHF, HF og kliniske miljø i regionen. 

Det interaktive tabellverket inneholder overordnet anonymisert informasjon om aktivitet og pasientstrømmer innad i, til og ut av helseregion Nord. Tabellverket publiseres på SKDEs nettsider. 

Pasientstrømmer

Mange av analyseseksjonens regionale oppdrag er mindre analyser som svares ut i e-post eller regneark med tabeller og figurer. Andre oppdrag er mer omfattende og resulterer i rapporter eller notater som publiseres fortløpende på nettsidene.

Artikler og publikasjoner

Kontakt analyseseksjo​nen

Sist oppdatert 07.02.2024