logo
En person som lager en pyramide av terninger

SKDE

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)  jobber med å kartlegge og synliggjøre geografiske ulikheter i spesialisthelsetjenesten. Målet er å bidra til likeverdige helsetjenester av god kvalitet uansett hvor pasientene bor.

Interaktive resultater fra SKDE

I medisinske kvalitetsregistre finnes informasjon om behandlingskvalitet som kan bidra til å forbedre helsetjenesten. SKDE har samlet relevante resultater fra medisinske kvalitetsregistre på ett sted. Nå kan du velge det sykehuset du er interessert i, få en samlet oversikt og sammenligne med andre sykehus.
Gå til nettside for resultater
Bilde av nettsiden

Nyheter SKDE

 • Mann, holder seg til brystet med en hånd
  29. september 2023
  Ein av sju fekk rehabilitering etter hjarteinfarkt

  I perioden 2018 til 2021 fekk kun ein av sju pasientar med akutt hjarteinfarkt standardisert rehabilitering. Dette trass i at effekten av slik hjarterehabilitering er svært godt dokumentert.

 • En person som bruker briller
  26. september 2023
  Eva Stensland blir ny direktør ved Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE)

  Eva Stensland er tilsatt som ny direktør ved Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE). SKDE er en selvstendig enhet i Helse Nord RHF som bidrar til bedre og mer likeverdige helsetjenester i Norge.

 • En gruppe mennesker som tar seg av en pasient
  18. september 2023
  Hjerteinfarktpasienter skal få raskere behandling

  Bare en av ti pasienter i Nord-Norge med akutt hjerteinfarkt får trombolyse raskt nok, før de ankommer sykehuset, selv om de burde hatt det. Et nytt prosjekt i Helse Nord skal bidra til at flere får denne livreddende behandlingen innen anbefalt tid.

 • Folk som legger hendene sine oppå hverandres hender
  31. august 2023
  Satsing på kvalitetsregistre innen psykisk helsevern

  På under to år har antall nasjonale, medisinske kvalitetsregistre innen psykisk helsevern og rusbehandling økt fra to til seks. Det er Mental Helse glad for.

 • Et barn iført gul regnfrakk
  29. august 2023
  Etablerer medisinsk kvalitetsregister innen psykisk helse for barn og ungdom

  Hvert år gir psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) helsehjelp til 53 000 pasienter, noe som utgjør cirka fem prosent av barnebefolkningen. Likevel er det mye vi ikke vet om kvaliteten på tilbudet de mottar. 

 • Personer på konferanse, plakat som oppfordrer til påmelding
  15. august 2023
  Har du husket å melde deg på årets Helse- og kvalitetsregister-konferanse?

  Sett av 25.—26. oktober og få med deg presentasjoner om kunstig intelligens i helsesektoren, nyheter innen felt som kvinnehelse og mental helse, samt diskusjon om ny helseforvaltning.

Sist oppdatert 28.10.2022