logo

Kontakt SKDE

Vi holder til i 3. etasje i SIVA-bygget i Forskningsparken i Tromsø. 

Forskningsparken i Tromsø, Siva-bygget, SKDEs lokaler

Foto: Randi Solhaug/SKDE

Telefon
77 75 58 00 (kontortid mandag til fredag mellom klokken 08:00—15:30)

Postadresse
Helse Nord RHF, SKDE
Postboks 1445
8083 Bodø 
 
Besøksadresse
SKDE Senter for klinisk evaluering og dokumentasjon
Helse Nord RHF
Sykehusveien 23, 3. etasje
9019 Tromsø
 
Fakturaadresse
Helse Nord RHF
Fakturamottak
Postboks 3230
7439 Trondheim

Elektronisk faktura: invoice.3230@kollektor.no
Referanse som må angis ved fakturering er: 3200
Sist oppdatert 13.10.2021