logo Helse Nord

Medisinske kvalitetsregistre

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre er et kompetansesenter som tilbyr bistand ved opprettelse og drift av medisinske kvalitetsregistre.

​Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre er en egen seksjon i SKDE som bidrar til å sikre drift og god utnyttelse av de medisinske kvalitetsregistrene. Servicemiljøet er et operativt kompetansemiljø med hovedsete i SKDE, og med regionale enheter i alle de regionale helseforetakene. De regionale enhetene har særskilt ansvar ovenfor kvalitetsregistre tillagt sitt regionale helseforetak.

Nasjonalt servicemiljø veileder de medisinske kvalitetsregistrene og tilbyr kompetanse innen:

  • Opprettelse og drift
  • Jus og personvern
  • Finansiering
  • IKT
  • Kvalitetsforbedring
  • Statistikk, analyse og rapportering
  • Kommunikasjon

For mer informasjon og resultater fra de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene, besøk gjerne servicemiljøets egen nettside.

www.kvalitetsregistre.no

 

Sist oppdatert 23.09.2021