logo Helse Nord

Pasientstrømmer

SKDE har utviklet et online-verktøy for å beskrive og analysere pasientstrømmer i Helse Nord. 


Pasientstrømmer: Her finner du verktøyet 

Pasientstrømmer i Helse Nord fremstiller aktiviteten ved sykehusene i Helse Nord og den nordnorske befolkningens forbruk av helsetjenester. Fremstillingen bygger på data fra Norsk Pasientregister (NPR).

Pasientstrømmer i Helse Nord er et dynamisk oppslagsverk hvor brukeren kan skreddersy egne tabeller. Tabeller kan lastes ned til videre bruk i Excel.

 

Sist oppdatert 29.09.2021