logo

Utdanningsprogram psykiatri

Helse Nord tilbyr et eget utdanningsprogram for leger som vil spesialisere seg innen psykiatri.

​Nord-Norge mangler psykiatere og har gjort det i mange år. Psykiaterutdanningen i Helse Nord er svært viktig for rekrutteringen. Siden oppstarten i 1996 er det utdannet et titalls psykiatere.

Utdanningsprogrammet i psykiatri er et supplement til fastlagt spesialiseringsforløp gitt i forskrift om Spesialistutdanning for leger (helsedirektoratet.no).

Fortløpende opptak

Det blir tatt opp kandidater fortløpende. Tjenestesteder ved DPS som inngår er: Kirkenes, Tana, Lakselv, Hammerfest, Alta, Nordreisa, Storsteinnes, Silsand, Sjøvegan, Harstad, Fauske,  Mo i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen,  Brønnøysund, Stokmarknes, Gravdal og Narvik. Tjenesten ved DPS teller for to år av utdanningen.

Utdanningskandidatene fra Troms og Finnmark følger UNNs tildels nettbaserte internundervisningsprogram. Utdanningskandidatene fra Nordland følger Nordlandssykehusets internundervisning over telematikk.​

Samlinger og veiledning

Det gjennomføres to samlinger pr år, med et bredt faglig innhold. Deltakere er assistentleger og deres veiledere.

Det blir gitt gruppeveiledning for assistentlegene i programmet en dag pr. måned, seks ganger pr. år. Det gis veiledning i to grupper: ei som møtes i Bodø og ei i Tromsø. Gruppene ledes av gruppeanalytikere.

Det blir gitt gruppeveiledning for overlegene i programmet i forbindelse med samlingene to ganger pr år, ledet av gruppeanalytiker.

Mer informasjon 

Nærmere informasjon om utdanningsprogrammet kan rettes til Brite Jacobsen, rådgiver i Helse Nord RHF.​
Sist oppdatert 27.07.2022