logo Helse Nord

Dialogkonferanser med kommuner

Helse Nord arrangerer to likelydende dialogkonferanser for alle kommunene i Nord-Norge. Kommunene kan velge den konferansen som passer best.

Passert
3.
mai
2023
2 dager
  1. 03. mai 2023, 13:30 - 17:00
  2. 08. mai 2023, 12:00 - 15:30

Tid og sted

Når

  1. 03. mai 2023, 13:30 - 17:00
  2. 08. mai 2023, 12:00 - 15:30

Hvor

Frist for påmelding: 30. apr. 2023

Om konferansene

I forbindelse med oppdraget som Helse Nord RHF har fått fra vår eier, Helse- og omsorgsdepartementet, planlegger vi nå oppstart av utredningen for endringer i funksjons- og oppgavedeling som beskrevet i styresak 29-2023. Utredningen vil pågå gjennom hele 2023, og skal ende i en samlet plan for funksjons- og oppgavedeling som vil sendes på en bred høring i regionen. 

I brev av 10. mars 2023 ba Helse Nord RHF alle kommunene i Nord-Norge om innspill på blant annet på hvordan kommunene kan involveres i utredningsarbeidet.

Brevet og svarene vi har mottatt er tilgjengelige her: 

Spør kommunen om involvering

Vi tar nå arbeidet med å utarbeide en organisering for å involvere kommunene i utredningsarbeidet et steg videre.

Vi inviterer alle kommunene til to likelydende dialogkonferanser 

3. mai i Bodø (sted: Hotell Scandic Bodø (NB: Ikke hotell Scandic Havet)

8. mai i Tromsø (sted: Linken møtesenter

Kommunene kan velge hvilken dato/konferanse som passer best.

Konferansene arrangeres fysisk, og ikke digitalt/strømmes ikke. 

Konferansene er åpne for media.

Progam

Dialogkonferansene vil foregå i to deler.

Del 1

I del en vil vi starte med å presentere de innspillene vi har mottatt fra dere på involvering, situasjonsforståelsen og andre områder for utredning. Etter presentasjonen ønsker vi dialog om de innspillene som er kommet. Ut fra det som er presentert; Hva tenker dere vil være en god vei videre? 

Innspillene fra møtet vil, sammen med de skriftlige tilbakemeldingene vi har fått, danne grunnlag for den endelige beslutningen om hvordan involveringen skal foregå. Saken skal behandles i Helse Nord RHFs styremøte 31. mai.

Del 2

Under andre del av konferansene inviterer vi til refleksjoner og innspill om utvikling og endring av helsetjenestene i regionen. Det vil arbeides i grupper med konkrete problemstillinger rundt situasjonsforståelsen og utfordringsbildet i regionen. Gjennom gruppearbeidet gis det anledning til å diskutere problemstillingene med kollegaer fra andre kommuner og medarbeidere i Helse Nord RHF. Innspill og forslag vil tas med videre inn i utredningsarbeidet. 

Påmelding

Hver kommune kan melde på inntil to deltakere. Bruk påmeldingsskjemaet til det møtet du ønsker å delta på. Deltakerne må meldes på hver for seg, i hver sin påmelding.

Meld deg på til dialogkonferansen i Bodø 3. mai

Meld deg på til dialogkonferansen i Tromsø 8. mai

Endring og omstilling i Helse Nord

Vi kan ikke lenger drive spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge på samme måte som nå. Les hvorfor og få en oversikt over pågående endringsarbeid.
Helse Nords endrings- og omstillingsarbeid
Kvinne holder hånden til person som sitter. Illustrasjonsfoto: Colourbox