logo Helse Nord

Kognitive vansker etter hjerneskade

Personer i yrkesaktiv alder som har pådratt seg hjerneskade og har kognitive senfølger, eller mistanke om kognitive senfølger får tilbud om tverrfaglig utredning og oppfølging gjennom ordningen Arbeid og helse (tidligere Raskere tilbake).

​​​Hvor
Fysikalsk medisin og rehabilitering (FMR)
Parkveien 95, 8005Bodø
Telefon: 755 34 000/47 66 01 15

Hvem

Tilbudet er beregnet for personer i yrkesaktiv alder, og som har pådratt seg hjerneskade, og med kognitive senfølger, eller mistanke om kognitive senfølger. 

Disse vanskene er ofte subtile og kan være vanskelige å oppdage, både for pasienten selv og helsepersonell. Det er derfor viktig å forsøke å fange disse opp så tidlig som mulig, slik at en kan sette i gang med aktuelle rehabiliteringstiltak.

Behandlingstilbudet er ikke ment for pasienter med progredierende lidelser, alvorlige psykiske lidelser, eller personer som av ulike grunn ikke anses å ha mulighet for å komme seg tilbake i arbeid.

Om tilbudet

Alle aktuelle pasienter som henvises vil bli innkalt til et tverrfaglig team bestående av lege spesialt i fysikalsk medisin og rehabilitering, nevropsykolog og spesial ergoterapeut for kartleggingsundersøkelse/ konsultasjon og individuell tilpasset oppfølging. 

Ambulant Rehabiliterings Team kan også bli koblet inn i oppfølging dersom pasienter har behov for koordinering av tiltak de pasient bor. 

Henvisning
Henvisning sendes til FMR Henvisning/mottak NLSH

Kontakt
Aleksandar Kondic
Telefon 75 53 40 00
E-post: Aleksandar.Kondic@nordlandssykehuset.no


 

 


Sist oppdatert 24.08.2020