logo Helse Nord

Tverrfaglig behandling og funksjonsvurdering

Målgruppen for Helse og arbeid (tidligere Raskere tilbake) er personer som er sykmeldt eller i fare for å bli sykmeldt, samt arbeidssøkere. Helse Nord har følgende behandlingstilbud i ordningen Helse og arbeid.


Hvor

Valnesfjord Helsesportssenter, Fauske kommune.

Hvem

Personer som gjennom en tverrfaglig funksjonsvurdering raskt kan få avklart sin helsetilstand, eller sykemeldte arbeidstakere som har behov for en tverrfaglig funksjonsvurdering for å sette i gang med relevante tiltak med mål om å komme raskere tilbake i arbeid.
  
Tilbudet er også aktuelt for personer som er under andre ordninger eller oppfølging etter opphør av sykepengeperioden, men ikke for personer på varig trygdeordning. 

Om tilbudet

Individuell funksjonsvurdering med fokus på arbeidsliv. Undersøkelser og samtaler med lege (-spesialist), fysioterapeut og attføringskonsulent for kartlegging av egen situasjon mht helse og arbeid. Utprøving av tilpasset fysisk aktivitet gjennom aktiviteter innendørs og utendørs.

Tverrfaglig sluttvurdering vedrørende helse og arbeidsevne. Utarbeide en plan for videre tiltak for å sikre tilbakekomst til arbeid. 

Henvisning

Henvisningen må inneholde anamnese, klinisk undersøkelse, sykemeldingsstatus (periode start / periode slutt), samt evt. supplerende undersøkelse og evt. gjennomførte behandlings- / rehabiliteringstiltak. 

Oppgi saksbehandler NAV. 

Elektronisk:
Eget henvisningsskjema finnes på www.vhss.no ​  

Post:
Henvisning merkes "Raskere tilbake" og sendes: 
Valnesfjord Helsesportssenter 
Østerkløft 
8215 Valnesfjord

Hvor

Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad, Tromsø. 

Hvem

Målgruppen for Raskere Tilbake er sykmeldte, personer som er inne på ordninger/oppfølging etter opphør av sykepengeperioden, og personer som alternativt ville blitt sykmeldt om de ikke ble omfattet av ordningen. 

Om tilbudet

  • Døgntilbud 
  • Tverrfaglig funksjonskartlegging med fokus på arbeidsevne og arbeidskapasitet
  • Mestrings- og motivasjonsstrategier
  • Individuell plan for lokal oppfølging
  • Egentrening og treningsprogram for funksjonsfremmende trening
  • Funksjonsvurderingen gjøres primært av spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, fysioterapeut, ergoterapeut og attføringskonsulent
  • Andre faggrupper (sykepleier/veileder, klinisk ernæringsfysiolog, logoped, revmatolog, psykolog) er tilgjengelig ved behov. 

Varighet: 1 uke

Henvisning

Henvisning fra lege

Post:
Henvisning merkes "Raskere tilbake" og sendes: 
Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad 
Conrad Holmboes vei 95 
9011 Tromsø 
 
 Sist oppdatert 10.03.2021