logo Helse Nord

Gynekolog Bodø

100 % avtalehjemmel

Telefonnummer
75 52 30 02

Telefontid
Mandag - torsdag 08.00 til 11.00 og 13.00-14.00
Fredag: 08.00 - 11.00

Åpningstid
Mandag - torsdag 08.00 til 15.00
Fredag 08.00 til 12.00

E-post: 
post@bodogk.no  

Forventet ventetid
Fra 2-3 dager til 4 måneder avhengig av problemstilling.
Hvis det er noe som haster, tar vi inn ila noen dager. Ved problemstillinger som kan vente, - tar vi inn ila 4 måneder.

Post- og besøksadresse
Bodø Gynekologiske klinikk
Sjøgata 1
8006 Bodø

Spesialkompetanse/-områder

Utredning og behandling av celleforandringer, blødningsforstyrrelser, barnløshet, hormonforstyrrelser, fremfall, urinlekkasje, underlivsplager (kløe, svie, utflod, smerter), overgangsplager, kjønnssykdommer. Individuell prevensjonsveiledning. Svangerskap og høyrisikosvangerskap.

Forskning

Doctor medicinae. Doktorgradsavhandlingen "Føtal veksthemning og svangerskapsforgiftning: karakterisering av føto-maternelle interaksjonen i decidua basalis” i 2008. Flere vitenskapelige artikler vedrørende svangerskapsforgiftning og fosterets veksthemning.

Språk

Norsk, engelsk og russisk

Annet
Moderne, nyoppussede og velegnede lokaler som er lett tilgjengelige og tilrettelagt for forflytningshemmede like ved Bodø Terminalen (Hurtigbåter og busser).
 

25 % avtalehjemmel

Telefonnummer 
+47 915 99 147

Telefontid
Onsdag: 12:00 - 18:00
Torsdag: 09:00 - 15:00
Kan nås når som helst på SMS

Åpningstid
Onsdag: 12:00 - 18:00
Torsdag: 09:00 - 15:00

E-post: 
jonoyvindodland@gmail.com

Forventet ventetid
Tilbyr time for henvisninger innen én måned. Vurderer ellers alle henvisninger ut fra problemstilling, og tilbyr time ila 1-2 dager ved øyeblikkelig hjelp

Post- og besøksadresse
Storgata 60, 2 etasje
8006 Bodø

Spesialkompetanse/-områder
Generell gynekologi, smerteutredning, ultralyd, svangerskapsoppfølging, hjelp ved ufrivillig barnløset, hormonell utredning og urologisk utredning.

Forskning
Professor i samfunnsmedisin og global helse ved NTNU. Forskning innen miljømedisin, epidemiologi og mor/barnhelse i utviklingsland. Professor ved flere universitetet i Russland, Afrika og Asia.

Språk
Norsk, engelsk, tysk, muntlig russisk

Annet

100 % avtalehjemmel

Telefonnummer
75 52 39 00 

Telefontid
Mandag til torsdag: 08.00-11.00 og 13.00-14.00
Fredag: 08.00 - 11.00

Åpningstid
Mandag til torsdag: 08.00 til 15.00
Fredag: 08.00 til 11.00

Forventet ventetid
Det som haster i løpet av 2-4 dager. Fra 1mnd til 3-4 mnd på det som kan vente. Vurdering ut i fra problemstilling.

Post- og besøksadresse
Gynekolog Helland AS​
Sjøgata 1
8006 Bodø

E-postadresse
post@gynekologhelland.no

Hjemmeside

http://www.gynekologhelland.no​

Spesialkompetanse/områder

Det meste innen generell gynekologi som blant annet:

Blødningsforstyrrelser, celleforandringer, urinlekkasje, cyster, underlivsplager- og smerter, hormonforstyrrelser, prevensjonsveiledning, kjønns-sykdommer, fremfall, overgangsalder m.m. Fødselshjelp med blant annet hjelp ved ufrivillig barnløshet. Problemer i tidlig graviditet. Risikosvangerskap.​

Språk
Norsk og engelsk 

 Henvisning og betaling

Avtalespesialistene er privatpraktiserende leger eller psykologer som får driftstilskudd fra staten. Avtalespesialister vurderer og behandler tilstander som ikke krever innleggelse, tilsvarende sykehusenes poliklinikker.

Avtalespesialistene kan tilby deg vurdering og behandling ved henvisning fra din fastlege eller annet helsepersonell med henvisningsrett.​

Ved henvisning til avtalespesialist vil kostnadene for deg som pasient være det samme som for tilsvarende behandling ved et offentlig sykehus.

 

Les mer på helsenorge.no

Sist oppdatert 10.01.2023