logo Helse Nord
En gruppe mennesker i et laboratorium

Private avtalespesialister

Helse Nord har driftsavtaler med om lag 90 spesialister med egen praksis i Nord-Norge. I menyen under får du oversikt over spesialistene sortert etter fagområde.

Henvisning til legespesialist

Avtalespesialistene er privatpraktiserende leger eller psykologer som får driftstilskudd fra staten. Avtalespesialistene kan tilby deg vurdering og behandling ved henvisning fra din fastlege eller annet helsepersonell med henvisningsrett. Uten henvisning gjelder ikke spesialistens driftsavtale og du må selv dekke all behandling.
Les mer på helsenorge.no
Colourbox.com

Felles henvisningsmottak for psykisk helsevern voksne

Helse Nord RHF starter nå innføringen av felles henvisningsmottak i psykisk helsevern for voksne. Hensikten er å koordinere arbeidet mellom helseforetakene og avtalespesialistene i regionen.
Felles henvisningsmottak for psykisk helsevern
Mann hos psykolog
Sist oppdatert 15.05.2024