logo Helse Nord

Hudlege Mo i Rana

Helse Nord har avtale med følgende spesialister innen hud- og veneriske sykdommer i Mo i Rana:

 
100 % avtalehjemmel

​Post- og besøksadresse
Helgeland Hudlegekontor AS
Fridtjof Nansens gate 29
8622 Mo i Rana
 
E-postadresse 
 
Telefonnummer 
75 13 50 80
 
Telefontid 
Mandag til torsdag kl. 09.00 - 11.00
 
Åpningstid 
Mandag - torsdag kl. 07.30 - 15.30
 
 
Forventet ventetid 
For ikke prioriterte pasienter er ventetid for utredning av hudsykdom ca. 36 uker 
 
Spesialkompetanse/-områder
Spesialist i Hud og veneriske sykdommer 
Kompertanseområde Allergologi
 
Språk
Norsk
Tysk
Engelsk
 
 Henvisning og betaling

Avtalespesialistene er privatpraktiserende leger eller psykologer som får driftstilskudd fra staten. Avtalespesialister vurderer og behandler tilstander som ikke krever innleggelse, tilsvarende sykehusenes poliklinikker.

Avtalespesialistene kan tilby deg vurdering og behandling ved henvisning fra din fastlege eller annet helsepersonell med henvisningsrett.​

Ved henvisning til avtalespesialist vil kostnadene for deg som pasient være det samme som for tilsvarende behandling ved et offentlig sykehus.

 

Les mer på helsenorge.no

Sist oppdatert 14.02.2018