logo Helse Nord

Hudlege, Sortland

Postadresse
Postboks 498, 8401 Sortland
 
Besøksadresse
Kjøpmannsgata 2B, 8400 Sortland

Telefonnummer
76122000
 
Telefontid
Mandag-Torsdag 09:00-11:00
 
E-post
 
Åpningstid
Mandag-torsdag 08:00-16:00, fredag 08:00-14:00
 
Forventet ventetid
4-5 måneder
Tar imot akutthjelp etter henvendelse fra lege
 
Spesialkompetanse/-områder
Hudsykdommer og kjønnssykdommer 

Språk
Norsk og engelsk


 

 

Henvisning og betaling

Avtalespesialistene er privatpraktiserende leger eller psykologer som får driftstilskudd fra staten. Avtalespesialister vurderer og behandler tilstander som ikke krever innleggelse, tilsvarende sykehusenes poliklinikker.

Avtalespesialistene kan tilby deg vurdering og behandling ved henvisning fra din fastlege eller annet helsepersonell med henvisningsrett.​

Ved henvisning til avtalespesialist vil kostnadene for deg som pasient være det samme som for tilsvarende behandling ved et offentlig sykehus.

 

Les mer på helsenorge.no

Sist oppdatert 14.06.2019