logo Helse Nord

Indremedisin Narvik

20 % avtalehjemmel

Telefonnummer:

94141016

Åpningstid:

To lørdager/mnd. (Bestemmes etter andre gjøremål), alltid i tidsrommet 08-16

Forventet ventetid:

1-2 måneder

Post- og besøksadresse:

Torvet Legesenter Narvik, Dronningens gt 47, Narvik

E-post:  

dr.trond@gmail.com

Spesialkompetanse/ områder (som er relevante å fram for pas.behandling):

 Lungemedisin

Forskning : PhD, Lungeemboli og KOLS

Språk : Norsk

Sist oppdatert 24.04.2023