logo Helse Nord

Indremedisin Tromsø

100% avtalehjemmel
 
Telefonnummer
40 41 48 40 
 
Telefontid
Mandag til fredag 08.30 til 14.00
 
Åpningstid
Mandag til torsdag 09.00 til 13.30
 
Forventet ventetid
2-3 uker (kan være noe lengre under ferie)
 
Post og besøksadresse
TIS as - Helsehuset, 2 etg.
Sjøgata 31/33 
9008 Tromsø 
 
E-postadresse
 
Spesialkompetanse/-områder
 • Spirometri
 • A-EKG
 • 24 h Blodtrykk
 • 24 h EKG
 • Ultralyd abdomen
 • Gastroskopi
 • Colonoskopi
 
Forskning
Dag Malm deltar i forskningsprosjekter i inn- og utland. 
 
Språk
Norsk, engelsk og tysk flytende.


50 % avtalehjemmel
 
Telefonnummer 
77 66 21 21
 
Telefontid 
Mandag - fredag 14.30 til 15.00
 
Åpningstid 
Mandag - fredag 08.00 til 15.30
 
 
Post- og besøksadresse 
Sjøgata 31/33,
9008 Tromsø
 
Språk 
Norsk


50% avtalehjemmel

Telefonnummer
77 66 21 21

Telefontid
08.30–15.00

E-post
perchristianmoe@hotmail.com


Åpningstid
08.30–15.30

Forventet ventetid
innen 4 uker (kan variere)

Post- og besøksadresse
Sjøgata 31-33
9008 Tromsø

Utstyr

 • Spirometri
 • Reversibilitetstesting
 • Anstrengelsesestest
 • Utstyr til provokasjonstesting med Metakolin
 • Gassdiffusjonsmåling
 • Helkroppspletysmografi/Body box
 • Eco-Medics utstyr til måling av NO i ekspirasjonsluft
 • Oksygensaturasjonsmåling
 • EKG
 • Arbeids-Ekg
 • søvnutredning
 

Språk
Norsk, engelsk

Post- og besøksadresse
Hjertespesialisten AS
Sjøgata 39
9008 Tromsø
 
E-postadresse 
 
Telefonnummer
77 72 97 77
 
Telefontid
08.00–15.30
 
Åpningstid
08.00–15.30
 
Forventet ventetid 
< 6 uker

Hjemmeside

 

Henvisning og betaling

Avtalespesialistene er privatpraktiserende leger eller psykologer som får driftstilskudd fra staten. Avtalespesialister vurderer og behandler tilstander som ikke krever innleggelse, tilsvarende sykehusenes poliklinikker.

Avtalespesialistene kan tilby deg vurdering og behandling ved henvisning fra din fastlege eller annet helsepersonell med henvisningsrett.​

Ved henvisning til avtalespesialist vil kostnadene for deg som pasient være det samme som for tilsvarende behandling ved et offentlig sykehus.

 

Les mer på helsenorge.noSist oppdatert 17.04.2023