logo Helse Nord

Øre-, nese- og halslege Bodø

100% avtalehjemmel

Telefonnummer 
75 50 66 30
 
Telefontid 
Mandag - fredag 09.00 til 11.00
 
Åpningstid 
Mandag - fredag 08.00 til 15.30
 
Forventet ventetid
Høreapparat (justering/tilpasning): ca. 8 uker
Vurdering hørsel/høreapparat: ca. 6 uker
Annet (generell øre, nese, hals uten hørselstest, svimmelhet, søvnutredning): ca. 3-4 uker 
 
Post- og besøksadresse 
Din ØNH-spesialist AS
City Nord
Stormyrveien 20
8008 Bodø
 
Hjemmeside:
 
E-postadresse
 
Spesialkompetanse/-områder
  • Generelle ønh undersøkelser/utredninger inkl. scopier og aktuell behandling.
  • Hørselsundersøkelser og tilpasning av høreapparater.
  • Søvnregistrering
  • Svimmelhetsutreding
​Språk 
Tysk, norsk, engelsk
 
Annet 
Tilknyttet Norsk Helsenett. Henvisninger og kommunikasjon med henvisende leger og sykehus ønskes gjort elektronisk.

 

Henvisning og betaling

Avtalespesialistene er privatpraktiserende leger eller psykologer som får driftstilskudd fra staten. Avtalespesialister vurderer og behandler tilstander som ikke krever innleggelse, tilsvarende sykehusenes poliklinikker.

Avtalespesialistene kan tilby deg vurdering og behandling ved henvisning fra din fastlege eller annet helsepersonell med henvisningsrett.​

Ved henvisning til avtalespesialist vil kostnadene for deg som pasient være det samme som for tilsvarende behandling ved et offentlig sykehus.

 

Les mer på helsenorge.no

Sist oppdatert 14.10.2021