logo Helse Nord

Øyelege Sortland

Postadresse
Kjøpmanssgata 22
8400 SORTLAND

Besøksadresse
Kjøpmannsgata 22
8400 SORTLAND

E-postadresse:

post@wisthus.no

Telefon:
76 12 69 17

Telefontid:

kl. 09.30-11.00

Åpningstid:
kl. 08.00-15.30

Ventetid
Ca. 3 måneder

80 % avtalehjemmel

Telefonnummer
76 12 16 14
 
Telefontid 
Mandag - fredag 09.30 til 11.30
 
Åpningstid 
Sekretær: 
Mandag - fredag 08.00 til 15.30
 
Lege: 
Mandag, onsdag, torsdag og fredag 08.30 til 15.30
Tirsdag 08.30 til 18.00
 
Forventet ventetid 
Øyeblikkelig hjelp 0-1 dager
Ellers varierer mellom 2 dager -8 mnd, avhengig av diagnose/ situasjon
 
Postadresse 
Postboks 90
8401 Sortland
 
Besøksadresse
Kjøpmannsgt 22
Sortland
 
E-postadresse 
post@oyesort.nhn.no
 
Spesialkompetanse/-områder
  • Generell oftalmologi
  • Laser beh. av etterstær med Yag laser
  • Glaucom beh og diagnostikk
  • Perimetri,OCT Laser beh med LTP,SLT(nyeste beh. form)
  •  Laser beh av netthinnesykdommer/diabetes/blodpropp
  • Medisinsk indiserte øyelokks operasjoner: Dermatochalasis/ entropium/ ectropium/ ptosis
Forskning 
Publisert i 2007, British medical journal:"Gabapentin may produce reversible field constriction"
 
Språk 
Norsk, svensk, dansk, engelsk, tysk, kan føre en samtale på fransk og spansk

 

Henvisning og betaling

Avtalespesialistene er privatpraktiserende leger eller psykologer som får driftstilskudd fra staten. Avtalespesialister vurderer og behandler tilstander som ikke krever innleggelse, tilsvarende sykehusenes poliklinikker.

Avtalespesialistene kan tilby deg vurdering og behandling ved henvisning fra din fastlege eller annet helsepersonell med henvisningsrett.​

Ved henvisning til avtalespesialist vil kostnadene for deg som pasient være det samme som for tilsvarende behandling ved et offentlig sykehus.

 

Les mer på helsenorge.no
 


Sist oppdatert 14.02.2018