logo Helse Nord

Psykiater Stokmarknes

100 % avtalehjemmel
Hippocampus Nord AS
 
Postadresse 
PB 1
8455 Stokmarknes
 
Besøksadresse
Apotekergården
Richard Withs gate 9
8450 Stokmarknes
 
E-postadresse
 
Telefonnummer
Mobil: 960 16 920
 
Telefontid 
SMS til 960 16 920 
 
Åpningstid
Mandag til fredag 09:00-15:00 (telefon/e-post)                                                                                                                                                   
Forventet ventetid (i dager)
90 dager
 
Spesialkompetanse/-områder
Psykodynamisk psykoterapi, kognitiv terapi og EMDR traumebehandling. Gir tilbud innen Helse i Arbeid i samarbeid med poliklinikken ved Nordlandssykehuset. Prioriterer arbeid med alderspsykiatri og demens. Har iInntakssamarbeid med Vesterålen DPS. Spesialinteresser er utredning av grenseoppganger mellom alderspsykiatriske sykdommer, forvirringstilstander, kognitiv svikt og demens. Er Marte Meo-veileder for eldre/psykisk utviklingshemmede. Er helsepedagogisk opplæringsressurs brukt av foreninger, universitet og kommuner i fylket.
 
Språk 
Norsk og engelsk

 

Henvisning og betaling

Avtalespesialistene er privatpraktiserende leger eller psykologer som får driftstilskudd fra staten. Avtalespesialister vurderer og behandler tilstander som ikke krever innleggelse, tilsvarende sykehusenes poliklinikker.

Avtalespesialistene kan tilby deg vurdering og behandling ved henvisning fra din fastlege eller annet helsepersonell med henvisningsrett.​

Ved henvisning til avtalespesialist vil kostnadene for deg som pasient være det samme som for tilsvarende behandling ved et offentlig sykehus.

 

Les mer på helsenorge.no


Sist oppdatert 21.04.2022