logo Helse Nord

Psykiater Tromsø

100 % avtalehjemmel
 
Telefonnummer 
Mobil: 970 64 691
 
Telefontid

12:30 - 13:00

Åpningstid
08.00 - 16.00
 
Forventet ventetid
Prioriterer i tre hastegrader hvorpå lengste ventetid pr nå er 2 år.
 
Besøks- og postadresse
Simen Workinnsv. 8
9016 Tromsø
 
E-postadresse
 
Spesialkompetanse/-områder 
Analystisk orientert psykodynamisk psykoterapi
Gruppe-psykoterapi
Familie-terapi
Medikamentell behandling
 
Språk 
Snakker og forstår engelsk rimelig godt.
 

100 % avtalehjemmel
 
Telefonnummer
 
Telefontid 
Legg kontaktinformasjon på telefonsvarer eller som SMS,  jeg tar kontakt innenfor åpningstid
 
Åpningstid
Mandag - fredag 08.00 til 16.00
 
Forventet ventetid
18-24 mnd
 
Postadresse
Pb 58
9251 Tromsø
 
Besøksadresse
Storgata 61
9008 Tromsø
 
E-postadresse
 
Spesialkompetanse/-områder
Videreutdanning i psykodynamisk psykoterapi.
 
Språk 
Norsk

100 % avtalehjemmel​

Telefonnummer
918 84 117

Henvendelser utenom arbeidstiden blir ikke besvart.

Telefontid 
Onsdag kl 15.00-16.00
Torsdag kl. 08.30 til 09.00

Åpningstid
Mandag til torsdag 08.30 - 16.30

Forventet ventetid 
Vurdering og korttidsintervensjon (2-4 konsultasjoner): Det er et mål om å kunne tilby en første vurdering og råd innen 12 uker men i perioder med stor pågang kan ventetiden bli vesentlig lengre.

Systematisk psykoterapi: 180 - 360 dager
Psykoterapi tilbys avhengig av problemstilling og kapasitet. Jeg har ikke 
anledning til å tilby langtidspsykoterapi (mer enn ett år) lenger.

Utredning i forhold til ADHD: Kan dessverre ikke ta imot nye henvisninger 
høsten -23 grunnet stor pågang

Postadresse
Psykiatrisk praksis Martin Schuster
Postboks 92, 9251 Tromsø

Besøksadresse
Skansen legekontor, Skippergata 7A, 4.etasje, Tromsø sentrum

E-postadressepost@msch.no 

Spesialkompetanse/-områder
Kognitiv og metakognitiv terapi
Traumeterapi
EMDR
Godkjent veileder i kognitiv terapi (NFKT)

Språk

Norsk, tysk, engelsk

Annet 
Tilbyr vurdering/utredning og behandling inkl. psykoterapi i forhold til et bredt spekter av psykiske lidelser hos voksne.

 

Henvisning og betaling

Avtalespesialistene er privatpraktiserende leger eller psykologer som får driftstilskudd fra staten. Avtalespesialister vurderer og behandler tilstander som ikke krever innleggelse, tilsvarende sykehusenes poliklinikker.

Avtalespesialistene kan tilby deg vurdering og behandling ved henvisning fra din fastlege eller annet helsepersonell med henvisningsrett.​

Ved henvisning til avtalespesialist vil kostnadene for deg som pasient være det samme som for tilsvarende behandling ved et offentlig sykehus.

 

Les mer på helsenorge.no

Sist oppdatert 05.02.2021