logo Helse Nord

Psykolog Alta

100 % avtalehjemmel 

Post- og besøksadresse
Løkkeveien 2, 9510 Alta

E-postadresse
kristin@psyknord.no 

Telefonnummer
 94 78 47 94

Telefontid
08.00 - 08.30 eller send sms, så ringer jeg tilbake så snart jeg kan.

Åpningstid
Mandag - torsdag 08:00 - 16.00, fredag 08.00-14.00

Ventetid
Helse i Arbeid (HiA) prioriteres  og utgjør minst 40% av stillingen. Henvisninger sendes direkte. Ventetid i henhold til nasjonale retningslinjer for  Helse i Arbeid-tiltaket.  Frist for vurdering HiA er mellom 2-4 uker, frist  for oppstart behandling innen tre måneder. Tilbudet er avgrenset til 12-15 timer

Inntak utenom Helse i Arbeid/ordinært inntak: Pasienter som henvises ordinær behandling må henvises til felles henvisningsmottak på DPS/VPP Alta. Ventetiden vil være avhengig av variasjon i kapasitet, per i dag  ca 4-12 mnd

Spesialkompetanse/-områder : 

 • Lang erfaring med vurdering, utredning og behandling av psykisk problematikk hos voksne. ​
 • Spesialisering i klinisk voksenpsykologi fra Institutt for Aktiv Psykoterapi.
 • ​NPF veilederutdanning for veiledning av psykologer i spesialisering
 • Nyere kognitiv terapi: Aksept og verdibasert terapi (ACT)
 • Jobbfokusert terapi 
 • Psykoedukativt tilbud til par (Bufferkurs), systemisk familie og parterapi
 • ​​​​​Interesseområder: Individuell utredning og behandling av depresjon, angst og andre vanlige psykiske helseproblemer. Problemstillinger knyttet til tilpasning til endringer og  livsfaseutfordringer. Veiledning og behandling av par. 

 

Nettside
www.altapsykologene.no

Språk​​​
Norsk/ ​​engelsk

 

Det bes om at alle henvisninger sendes elektronisk via Norsk Helsenett

100% avtalehjemmel i Helse i Arbeid 

Post- og besøksadresse
Løkkeveien 2, 9510 Alta 

E-postadresse
gronabel@yahoo.se

Telefonnummer
94788336

Telefontid
Send SMS eller bruk mobilsvar. Ringer tilbake ved beskjed. 

Åpningstid
mandag – torsdag 8-16, fredag 8-14.

Ventetid
Ventetid for pasienter som henvises innenfor ordningen Helse i Arbeid /HiA henvises direkte til psykologspesialist og innkalles til en kartlegginssamtale innen 3 uker og oppstart av behandling innen maks 2 mnd. Dette er ihht de nasjonale retningslinjene for pasienter som henvises HiA. 
Pasienter som henvises ordinær behandling må henvises til felles henvisningsmottak på DPS/VPP Alta.

Spesialkompetanse/-områder:

 • Vurdering, utredning og behandling av voksne. 
 • Konsultasjoner/korttidspsykoterapi. 
 • Integrativ psykoterapi 
 • EMDR/Traumebehandling 
 • Metakognitiv terapi
 • Jobbfokusert terapi 
 • Klinisk hypnose​ 

Helse i Arbeid 100%:

 •  Tilbudet gjelder personer med milde/moderate psykiske plager som står i fare for å bli sykemeldt fra studier/arbeid eller nettopp har blitt sykemeldt
 • Tilbudet som gis er i hovedsak arbeidsrettet avgrenset korttidsterapi i maks 10-15 timer 
 • I hovedsak metakognitiv terapi for milde til moderate angst- og deperasjonslidelser
 •  Tilbudet passer ikke for alvorligere og mer komplekse tilstander som alvorlig depresjon, tilbakevendende og/eller langvarig problematikk, tvangsproblematikk, suicidalitet, selvskading, komplekse traumereaksjoner o.l
 • Det er fastlege, kommunepsykolog eller psykolog/lege i helseforetakene som kan henvise til behandlingstilbudet. 


Nettside:

www.altapsykologene.no 


Språk:

norsk og engelsk. 

 

Det bes om at alle henvisninger sendes elektronisk via Norsk Helsenett. 100 % avtalehjemmel, hvor pasienter innenfor ordningen Helse i Arbeid/HiA prioriteres.
Det bes om at alle henvisninger sendes elektronisk via Norsk Helsenett.

Post- og besøksadresse
Løkkeveien 2, 9510 Alta

E-postadresse

Telefonnummer
482 64 421

Telefontid
tirsdag 8.00-8.30, benytt ellers telefonsvarersom sjekkes jevnlig  

Åpningstid
mandag 8.00-16.00, tirsdag-torsdag 8.00-15.30, fredag 8.00-15.00

Forventet ventetid
Noe variabel ventetid må beregnes, men ventetid for tilbud innen Helse i Arbeid skal ikke overstige 2 mnd. Andre ordinære saker må påberegne lang venetid, inntil 6 mnd.

Helse i Arbeid
 • Tilbudet gjelder personer som står i fare for å bli sykemeldt fra studier/arbeid eller nettopp har blitt sykemeldt.
 • Tilbudet som gis er i hovedsak arbeidsrettet avgrenset korttidsterapi i max 10-15 timer.
 • I hovedsak kognitiv terapi for angst- og depresjonslidelser.
 • Tilbudet passer ikke for alvorligere og mer komplekse tilstander som alvorlig depresjon, tilbakevendende og/eller langvarig problematikk, tvangsproblematikk, psykose, suicidalitet, selvskading, komplekse traumereaksjoner o.l.
 • Henvisning merkes med "helse i arbeid" sendes til undertegnede for vurdering.
 • Det er fastlege, komunnepsykolog eller psykolog/lege i helseforetakene som kan henvise til behandlingstilbudet.

Spesialkompetanse/-områder
 • Spesialist i klinisk voksenpsykologi fra Norsk psykologforening, med lang erfaring med vurdering, utredning og behandling i psykisk helsevern og som kommunepsykolog.
 • Integrativ psykoterapi, kognitiv terapi, EMDR, jobbfokusert terapi
 • Lang erfaring som veileder for psykologer i spesialisering, og i veiledning av andre faggrupper
 • Erfaring i lokalt TOO-team, som er et tilrettelagt tannhelsetilbud til tortur- og overgrepsutsatte og personer med sterk angst for tannbehandling (odontofobi)
 • Videreutdanning i følgende:

-kognitiv atferdsterapi fra Norsk Forening for Kognitiv Terapi (NFKT)

- Sensorimotorisk psykoterapi fra Modum Bad

- Dialektisk atferdsterapi

- Sertifisert EMDR terapeut (traumebehandling).

-ACT/ Aksept og verdibasert terapi (3.generasjons kognitiv terapi)

-Klinisk hypnose  (NFEKH, ferdig vår 2023)​


​Forskning
Medforfatter i to publiserte artikler om terapeutisk arbeid i stabiliseringsgruppe for kvinner med relasjonstraumer.

Språk
Norsk, engelsk

 

Henvisning og betaling

Avtalespesialistene er privatpraktiserende leger eller psykologer som får driftstilskudd fra staten. Avtalespesialister vurderer og behandler tilstander som ikke krever innleggelse, tilsvarende sykehusenes poliklinikker.

Avtalespesialistene kan tilby deg vurdering og behandling ved henvisning fra din fastlege eller annet helsepersonell med henvisningsrett.​

Ved henvisning til avtalespesialist vil kostnadene for deg som pasient være det samme som for tilsvarende behandling ved et offentlig sykehus.

 

Les mer på helsenorge.no

Sist oppdatert 19.04.2023