logo Helse Nord

Psykolog Bodø

100 % avtalehjemmel
 
Telefonnummer
482 40 790
 
Telefontid 
Legg igjen beskjed i telefonsvarer, send SMS eller e-post
 
Åpningstid 
Mandag - fredag 08:00 til 16:00
 
Forventet ventetid
6 måneder (180 dager)
 
Post- og besøksadresse
Tollbugata 10, 2 etg. 
8006 Bodø
 
E-postadresse 
 
Spesialkompetanse/-områder 
- Spesialist i klinisk voksenpsykologi med fordypningsområde i psykoanalytisk         psykoterapi
- Diagnostisk utredning og psykoterapi behandling av ulike lidelser hos voksne som    tilbakevendende depressive lidelser, komplisert PTSD, langvarige           belastningsreaksjoner, relasjon og personlighetsproblematikk.
 
Språk 
Norsk og spansk
 
 
 

100 % avtalehjemmel
 
Telefonnummer 
408 86 688
 
Telefontid 
Har ikke fast telefontid. Send gjerne SMS eller legg igjen beskjed på telefonsvarer, så tar jeg kontakt.
 
Åpningstid 
Mandag - fredag 08.00 til 15.30
 
Forventet ventetid 
Ventetid finnes på Helsenorge.no - velg behandlingssted.
 
Postadresse 
Postboks 21 Stormyra
8088 Bodø
 
Besøksadresse 
Gidsken Jakobsens vei 22
8008 Bodø
 
E-postadresse 
 
Spesialkompetanse/-områder
 • Spesialist i klinisk voksenpsykologi.
 • Utredning og behandling av allmennpsykiatriske lidelser hos voksne over 18 år.
 • Helse I Arbeid. Arbeidsrettet terapi ved bruk av kognitiv atferdsterapi og metakognitiv terapi for angst - og depresjonslidelser.
 • Videreutdanning i kognitiv atferdsterapi.
 • Masterclass i metakognitiv terapi.
 
Språk 
Norsk
 
Annet 
Opptil 50 % av praksis vil gå til tiltaket - Helse i Arbeid. Behandlingsforløp på ca 15 timer tilbys. Samarbeider med Enhet for Helse i Arbeid (HIA) ved Nordlandssykehuset. Henvisninger til Helse i Arbeid pasienter sendes HIA (FMR) ved Nordlandssykehuset. Henvisningene vil bli vurdert der, så videre overført til avtalespesialist Salomonsen.
 
 

 

100 % avtalehjemmel
 
Telefonnummer

921 25 550

 
Telefontid
Ikke fast telefontid.
Send SMS eller bruk mobilsvar, så tar jeg kontakt tilbake ved beskjed.
 
Åpningstid
Hverdager fra klokken 08:00 – 15:30
 
Forventet ventetid
Helse I Arbeid - ca 2 måneders ventetid
Øvrige - minimum 6 måneder
Forskning
Terapeut i forskningsprosjekt om bruk av EMDR i behandling av personlighetsforstyrrelser
Språk
Norsk og engelsk
 
Postadresse
Gidsken Jakobsens vei 22
8008 Bodø
Besøksadresse
Gidsken Jakobsens vei 22
8008 Bodø
 
E-postadresse: 
 
Spesialkompetanse
 • Utredning og behandling av psykiske lidelser hos voksne over 18 år
 • Sertifisert EMDR-terapeut
 • Videreutdanning familieterapi, skjematerapi og traumefokusert terapi
 • Tilbyr hovedsakelig individuell utredning og behandling av depresjon, angst, traumer, krisereaksjoner og relasjonsproblematikk
 
Annet
50% av praksis er forbeholdt Helse i Arbeid, og pasientene får da et begrenset tilbud inntil ca 15 timer.


 

100 % avtalehjemmel

Telefonnummer 
Mobil 911 21 004 (mottar helst sms)

Arbeidstid
08.30 - 16.00 alle dager

​Forventet ventetid
Har stor pågang, og det må forventes lengre ventetid, opptil et år. Om din sak ikke er tatt inn til behandling innen 1 år, vil den bli returnert til henvisende lege.

Besøksadresse 
Tollbugata 10
8006 Bodø

Postadresse 
Pålan 13
8011 Bodø 

E-postadresse 

Spesialkompetanse/-områder

 • 2-årig utdannelse i familieterapi, 1989. Spesialist i klinisk psykologi, 1991.
 • 2-årig utdannelse i psykoseterapi, 1999. Erfaring med voldsrisiko og sikkerhetspsykiatri.
  Diplomert gruppeanalytiker 1997 (5 år). Instruktør i kroppsorientert traumebehandling (TRE).
  Bioenergetisk (kroppsorientert) psykoterapi (5 år).
Tilbud
 • Langtids gruppepsykoterapi med inntil 8 pasienter, tirsdager 1330-1530, med fokus på relasjoner og følelseskonflikter, mestring og vekst.
 • Individualterapi med utgangspunkt i grunningsøvelser, arbeid med muskulære spenninger og pust.
 • Bearbeiding av traumer og dissosiasjon (indre splittelse/avstengte følelser). Integrasjon av fortrengt skam, skyld og sinne.

Språk 
Norsk og engelsk

100 % avtalehjemmel
 
​Postadresse
Storgt 34,4.etg, 8006 Bodø
 
Besøksadresse
Storgt. 34, 4. etg
8006 Bodø
 
E-postadresse
 
Telefonnummer
902 44 196 
            
Telefontid
Mandag -  fredag 12.00 - 13.00 
Send SMS eller bruk mobilsvar, ringer tilbake ved beskjed.
 
Åpningstid
Mandag – fredag 08.00 - 15.30
 
Forventet ventetid
Ventetid finnes på Helsenorge.no - velg behandlingssted
 
Spesialkompetanse/-områder
 • Utredning og behandling av psykiske lidelser hos voksne over 18 år.
 • Jeg har utdanning innenfor intensiv psykoterapi,  kognitiv terapi og sinnemestring (Brøsetmodellen).  
 • Sertifisert EMDR terapeut (traumebehandling)
 • Veilederutdanning gjennom Norsk Psykologforenings 
 • Erfaring ift. utredning av et bredt spekter av psykiske lidelser, ADHD, utviklingsforstyrrelser og sammensatte lidelser.
 • Tilbyr hovedsakelig individuell utredning og behandling av depresjon, angst, traumer, krisereaksjoner og relasjonsproblematikk
 • Grunnutdanning innenfor emosjonsfokusert terapi fra Bergen  
 • Fordypningskurs innenfor kronisk traumatisering og traumerelatert dissosiasjon både med E. Nijenhuis (2017) og med Arne Blindheim og Marianne Straume (2023-24.
 • Integral terapeutisk utdanning  fra Integral psykologisk institutt ved Grethe Nordhelle.   
Språk
Norsk

100 % avtalehjemmel   
 
Postadresse

Postboks 695, 8001 Bodø​

Besøksadresse
Storgata 34, 4. etg
8001 Bodø


E-postadresse​
 
Telefonnummer
            
Telefontid
Ikke fast telefontid, send SMS eller bruk mobilsvar, ringer tilbake ved beskjed.
 
Åpningstid
Mandag – fredag 08.00 - 15.30
 
Forventet ventetid
3-4 mnd
 
Spesialkompetanse/-områder
 • ​​Spesialist i klinisk voksenpsykologi
 •  Utredning og behandling av allmennpsykiatriske lidelser hos voksne personer over 18 år.
 •  Jeg har utdanning innenfor psykoterapi, kognitiv terapi og faseorientert traumebehandling.
 •  Sertifisert EMDR terapeut.
 • ​ Veilederutdanning gjennom Norsk Psykologforening.
 • ​​ Tilbyr hovedsaklig individuell utredning og behandling av depresjon, angst, traumer, krisereaksjoner og relasjonsproblematikk.
 
Språk
Norsk 
 

100% avtalehjemmel

Postadresse

Gidsken Jakobsens vei 22
8008 Bodø 

Besøksadresse

Gidsken Jakobsens vei 22
8008 Bodø​

E-postadresse

geirah13@gmail.com

Telefon

909 44 883

Telefontid

Send beskjed via sms eller e-post så tar jeg snarlig kontakt

Åpningstid

kl 0800 - 1600

Forventet ventetid
4-6 mnd

Spesialkompetanse/-områder


Behandler et bredt spekter av psykiske lidelser. Benytter  kognitiv terapi, interpersonlig terapi, mindfulness terapi, faseorientert traumeterapi og er EMDR-sertifisert.

Språk

Norsk​

 


  

Henvisning og betaling

Avtalespesialistene er privatpraktiserende leger eller psykologer som får driftstilskudd fra staten. Avtalespesialister vurderer og behandler tilstander som ikke krever innleggelse, tilsvarende sykehusenes poliklinikker.

Avtalespesialistene kan tilby deg vurdering og behandling ved henvisning fra din fastlege eller annet helsepersonell med henvisningsrett.​

Ved henvisning til avtalespesialist vil kostnadene for deg som pasient være det samme som for tilsvarende behandling ved et offentlig sykehus.

 

Les mer på helsenorge.no


​​


Sist oppdatert 30.01.2023