logo Helse Nord

Psykolog Finnsnes

 
Postadresse
Hans Karolius veg 6, 9300 Finnsnes
 
Besøksadresse
Hans Karolius veg 6, 9306 Finnsnes
 
 
Telefonnummer

41123587

 
Telefontid
mandager og onsdager fra 08:00-08:30
 
Åpningstid
Mandag-torsdag fra 08:00-15:30
 
Forventet ventetid 
Kortidsterapi: ca 8 mnd
Traumebehandling: 2 år (inntaksstopp)
 
Spesialkompetanse
Psykologspesialist Anita Hennie Neslin har lang erfaring fra både offentlig og privat virksomhet, hovedsakelig med;
 
  • Vurdering, utredning og behandling av voksne
  • Konsultasjoner/korttidspsykoterapi/langtidspsykoterapi
  • Mentaliseringsbasert psykoterapi
  • EMDR
  • Faseorientert traumebehandling
  • Sensori motorisk psykoterapi, kroppsorientert traumebehandling
  • Veiledning
 
Språk
Norsk og engelsk

100% avtalehjemmel

Telefonnummer 
Mobil 451 40 733
 
Telefontid og åpningstid
Mandag - fredag 08.30 til 16.00

Forventet ventetid
9 mnd.

Besøks- og postadresse 
Psykolog Brit Marit Stokka
Helsehuset
Hans Karolius vei 6
9300 Finnsnes

E-postadresse 
 
Spesialkompetanse/-områder
Kognitiv adferdsterapi

 

Henvisning og betaling

Avtalespesialistene er privatpraktiserende leger eller psykologer som får driftstilskudd fra staten. Avtalespesialister vurderer og behandler tilstander som ikke krever innleggelse, tilsvarende sykehusenes poliklinikker.

Avtalespesialistene kan tilby deg vurdering og behandling ved henvisning fra din fastlege eller annet helsepersonell med henvisningsrett.​

Ved henvisning til avtalespesialist vil kostnadene for deg som pasient være det samme som for tilsvarende behandling ved et offentlig sykehus.

 

Les mer på helsenorge.no

Sist oppdatert 22.08.2018