logo

Psykolog Harstad

100 % avtalehjemmel

Telefonnummer 
Mobil 416 22 302

Telefontid 
Tirsdager 12.15 til 13.15
Vil ringe opp ved beskjed på telefonsvarer / sms

Åpningstid 
Mandag - tirsdag 08.00 til 16.00
Onsdag 08.00 til 13.00

Forventet ventetid
Opp mot et år.
Pasienter som kan tenke seg å gå gruppe terapi (gruppe analyse/langtids psykodynamisk gruppeterapi) vil bli kalt inn til vurdering i løpet av en måned.

Postadresse 
Postboks 406
9484 Harstad

Besøksadresse 
Storgt.3, tredje etasje (inngang mellom Parabolflua og SpaSpa).
Harstad

E-postadresse 

Spesialkompetanse/-områder
 • Spesialistkompetanse innenfor behandling av voksne. 
 • I tillegg full utdanning i regi av Institutt for psykoterapi og Institutt for gruppeanalyse. 
 • Gruppeanalyse er gruppepsykoterapi med et relasjonelt fokus.
 • Tilbudene både individuelt og i gruppe er ikke egnet for personer med psykotiske lidelser, omfattende tvang eller kroniske fobier.
  


100 % avtalehjemmel, hvorav 20 % knyttet til kommunene Evenes, Tjeldsund og Skånland (ETS)

Telefonnummer 
93481963

Telefontid 
Torsdag 11.30 til 12.00
Ønsker i hovedsak sms-henvendelser i kontortiden.

Åpningstid 
Mandag - fredag 08.30 til 16.00

Forventet ventetid
Variabel ventetid, generelt ca. 2 år
Unge pasienter prioriteres.

Postadresse 
Postboks 2058
9497 Harstad

Besøksadresse 
 Tore Hunds gt. 7, Harstad

E-postadresse

Spesialkompetanse/-områder
 • Spesialist i klinisk voksenpsykologi, Psykodynamisk psykoterapi.
 • Kriseintervensjon
 • Utredning
 • Lang- og korttidsterapi.
Språk 
Norsk

Annet 

Pasienter må ha henvisning fra fastlege, og gjerne med vedlegg fra pasienten dersom det er ønske om psykoterapi.100 % avtaleh
jemmel, 80% Helse i Arbeid og 20% ordinær

Telefonnummer 
Mobil 481 14 276
 
Telefontid ​
Mandag 12.00-12.30
 
Åpningstid 
Mandag - fredag 08.00 til 15.30
 
Forventet ventetid
80% Helse i Arbeid: 1-4 mnd
20% Ordinær: 1-2 år
 
Post- og besøksadresse
Spesialistklinikken, 
Håkonsgate 4
9405 Harstad

E-post
 
Hjemmeside
 
Spesialkompetanse/-områder
 • Vurdering, utredning og behandling av voksne
 • Konsultasjoner og korttidsterapi
 • Jobbfokusert terapi
 • Metakognitiv terapi
 • Klinisk hypnose
 • Integrativ psykoterapi
 • EMDR/ traumebehandling
Helse I Arbeid 
 • Tilbudet gjelder personer som står i fare for å bli sykemeldt fra studier/arbeid eller nettopp har blitt sykemeldt.
 • Tilbudet som gis er i hovedsak arbeidsrettet avgrenset korttidsterapi i max 10-15 timer.
 • I hovedsak metakognitiv terapi for milde til moderate angst- og depresjonslidelser.
 • Tilbudet passer ikke for alvorligere og mer komplekse tilstander som alvorlig depresjon, tilbakevendende og/eller langvarig problematikk, tvangsproblematikk, psykose, suicidalitet, selvskading, komplekse traumereaksjoner o.l.
 • Henvisning merkes med "helse i arbeid" sendes til undertegnede for vurdering.
 • Det er fastlege, kommunepsykolog eller psykolog/lege i helseforetakene som kan henvise til behandlingstilbudet.
 

 Det bes om at alle henvisninger sendes elektronisk via Norsk helsenett.             Sendes til HER-ID: 116878, Ranie Anita Torsfred, Psykologspesialist Ranie ​Torsfred AS

Språk 
Norsk

 

Henvisning og betaling

Avtalespesialistene er privatpraktiserende leger eller psykologer som får driftstilskudd fra staten. Avtalespesialister vurderer og behandler tilstander som ikke krever innleggelse, tilsvarende sykehusenes poliklinikker.

Avtalespesialistene kan tilby deg vurdering og behandling ved henvisning fra din fastlege eller annet helsepersonell med henvisningsrett.​

Ved henvisning til avtalespesialist vil kostnadene for deg som pasient være det samme som for tilsvarende behandling ved et offentlig sykehus.

 

Les mer på helsenorge.no

Sist oppdatert 23.02.2023