logo Helse Nord

Psykolog Kirkenes

50 % avtalehjemmel

Praksis i Kirkenes, Vardø og Alta, samt stor del telematikk/ internett basert.
Ambulerer til Kirkenes/Vardø/Alta 1 dag pr. måned.

Post- og besøksadresse
Hans Væggers vei 10, 9900 Kirkenes

E-postadresse
mkarma909@gmail.com

Telefon
950 06 678

Ventetid:
Kirkenes: opp mot 2 mnd
Vardø: 2 mnd
Alta: 2 mnd
Internettbasert/Teams: 4 mnd 

   

Henvisning og betaling

Avtalespesialistene er privatpraktiserende leger eller psykologer som får driftstilskudd fra staten. Avtalespesialister vurderer og behandler tilstander som ikke krever innleggelse, tilsvarende sykehusenes poliklinikker.

Avtalespesialistene kan tilby deg vurdering og behandling ved henvisning fra din fastlege eller annet helsepersonell med henvisningsrett.​

Ved henvisning til avtalespesialist vil kostnadene for deg som pasient være det samme som for tilsvarende behandling ved et offentlig sykehus.

 

Les mer på helsenorge.no

Sist oppdatert 29.08.2022