logo

Psykolog Sortland

​100% avtalehjemmel

Telefonnummer
40 08 76 78

Telefontid
08.30-15.00

Åpningstid
08.30-15.00

Forventet ventetid
Subakutte henvendelser/livskriser: 1 uke
Helse i arbeid: 15 dager
Øvrig: ca. 6 måneder

Post- og besøksadresse
Gårdsalléen 10a
8400 Sortland

E-postadresse
post@lvpsykologtjeneste.no

Spesialkompetanse/-områder
Videreutdanning barnefaglig sakkyndig
Tilbyr gruppekurs for samlivsvansker som tas inn fortløpende

 

Språk
Norsk, god forståelse av tysk, spansk og engelsk
​​​​​
 

Henvisning og betaling

Avtalespesialistene er privatpraktiserende leger eller psykologer som får driftstilskudd fra staten. Avtalespesialister vurderer og behandler tilstander som ikke krever innleggelse, tilsvarende sykehusenes poliklinikker.

Avtalespesialistene kan tilby deg vurdering og behandling ved henvisning fra din fastlege eller annet helsepersonell med henvisningsrett.​

Ved henvisning til avtalespesialist vil kostnadene for deg som pasient være det samme som for tilsvarende behandling ved et offentlig sykehus.

 

Les mer på helsenorge.no

Sist oppdatert 01.09.2022