logo Helse Nord

Psykolog Tromsø

100 % avtalehjemmel

Behandler kun barn/ungdom under 18 år

Post- og besøksadresse
Petersborggata 67
9009 Tromsø

Telefonnummer
458 51 066

​Telefontid
Ikke fast telefontid 

​Åpningstid
Mandag – fredag 08.00 - 15.30

​Forventet ventetid
Ingen.

​Spesialkompetanse/-områder

 • Sensoriske prosesseringsvansker

 • Cerebrale synsvansker

 • Psykosomatiske lidelser

 • Reguleringsvansker

 • Traume

Behandlingsmetoder
Psykofysiologisk orienterte psykoterapimetoder og kreative metoder (musikk, drama).

Språk
norsk, tysk, nederlandsk, engelsk, noe fransk og italiensk

100 % avtalehjemmel

​Telefonnummer
915 28 057

​Telefontid
Send SMS, og du vil bli oppringt

Åpningstid 

 • Mandag 07.00 til 14.30

 • Tirsdag 07.00 til 17.00

 • Onsdag 07.00 til 18.30

 • Torsdag 07.00 til 14.30

 • Fredag 07.00 til 14.30

Forventet ventetid
Ventetid finnes på Helsenorge.no - velg behandlingssted

Post- og besøksadresse
Storgata 81
9008 Tromsø

​E-postadresse
psyk@annegreteandersen.no

Spesialkompetanse/-områder
Spesialist i klinisk voksenpsykologi via Norsk Psykologforening. 5 årig psykoterapi utdanning via Institutt for Psykoterapi. Faseorientert Traumeutdanning via Modum Bad. Kognitiv videreutdanning via Norsk Forening for Kognitiv Terapi. Sertefisert EMDR terapeut. Spiseforstyrrelsesutdanning.  Hypnoseutdanning. Mindfullnesinstruktør og Medisinsk Yoga rettet mot å regulere stress, angst og PTSD symptomer. Under utdanning i Gruppe Psykoterapi (5 årig) via Institutt for Gruppeanalyse. 

Tilbud 1: Individualterapi med fokus på utredning for så å drøfte behandlingsmetode. Faste ukentlige timer. Valg mellom A) Innsiktsorientert psykoanalyse. B) Kognitiv terapi med fokus på symptomer. C) Faseorientert traumebehandling.

Tilbud 2: Langtidsgruppe psykoterapi med inntil 8 pasienter. Fokus på relasjonelle og emosjonelle utfordringer. Prosess og mestringsorientert. Tirsdag og onsdag på ettermiddagstid.

​Språk
Norsk

70 % avtalehjemmel

Telefonnummer
926 46 321

​Telefontid
Ikke fast telefontid. Anvend telefonsvarer.

​Åpningstid
Mandag-torsdag 08.00 til 16.00

​Forventet ventetid 
Prøver å ta unna gjenstående pasienter på venteliste grunnet overgang til Felles henvisningsmottak. Praktiserer stopp for flere på ventelisten, med noen unntak.

Ved eventuell ledig kapasitet så vil unge under 23 år kunne bli vurdert prioritert  

​Post- og besøksadresse
Søndre Tollbodgt 3 a
9008 Tromsø

​E-postadresse
al-fred@online.no

Spesialkompetanse/-områder

 • Traumebehandling

 • Kognitiv terapi

 • Behandling av barn- og unger

100 % avtalehjemmel

Post- og besøksadresse
Storgata 128

E-postadresse
psykaj@gmail.com

Forventet ventetid
365 - 720 dager

Telefonnummer
917 31 537


100% avtalehjemmel

Post- og besøksadresse
Skansen legekontor
Skippergata 7 A
9008 Tromsø

E-postadresse
 
Telefonnummer
954 03 342
 
Telefontid
Torsdag kl 08.30 - 09.00
 
Åpningstid
Hverdager 08.00 - 15.30
 
Forventet ventetid 
9 mnd

Spesialkompetanse
 • Faseorientert traumeterapi
 • Utmattelse/CFS ME
 • Angst/depresjon
Avtalespesialist jobber IKKE med:
 • Personloighetsforstyrrelser
 • OCD
 • ADHD
 • Spiseforstyrrelser

Språk
Norsk og engelsk

 

100 % avtalehjemmel 

Telefonnummer 
400 54 832

Telefontid
Onsdag 08:15 - 09:00
Har telefonsvarer. Ringer tilbake så raskt som mulig øverige dager. 

Åpningstid 
Mandag: 08:00 - 15:30
Tirsdag: 08:00 - 15:30
Onsdag: 08:00 - 16:30
Torsdag: 08:00 - 15:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Forventet ventetid 
Ventetid finnes på Helsenorge.no - Velg behhandlingssted.
For Helse I Arbeid er ventetid inntil 6 måneder.

Post- og besøksadresse
Storgata 128
9008 Tromsø

E-postadresse ​
psykolog.skp@gmail.com

Spesialkompetanse/-områder

 • Spesialist i klinisk voksenpsykologi fra Norsk psykologforening, med lang erfaring med vurdering, utredning og behandling i psykisk helsevern. Har også erfaring med gruppebehandling fra Viken senter for psykiatri og sjelesorg.
 • Videre utdanning/tilleggskompetanse i dialektisk atferdsterapi og faseorientert traumebehandling. Erfaring med kognitiv atferdsterapi, individuelt og i gruppe. 
Språk 
Norsk og engelsk
 
Annet
 • 40 % av avtalen er knyttet til Helse i Arbeid (tidligere raskere tilbake) Disse henvisningene må rettes direkte til HiA-poliklinikkene ved UNN og blir fordelt derfra.

100 % avtalehjemmel
 
Telefonnummer 
480 40 190
 
Telefontid
Tirsdager og torsdager 15.15 til 15.45
 
Åpningstid 
Mandag - fredag  08.00 til 15.30

Forventet ventetid 
18 mnd
 
Post- og besøksadresse
Gjøastredet 38
9008 Tromsø
 
E-postadresse 
 
Spesialkompetanse/-områder
 • Videreutdanning i kognitiv atferdsterapi
 • Sertifisert EMDR terapeut
Språk 
Norsk og engelsk

 

100% avtalehjemmel

Post- og besøksadresse
Storgata 128
9008 Tromsø
 
E-postadresse
 
Telefonnummer
 
Telefontid
Torsdag 08:00-08:30
Ringer tilbake så raskt som mulig øvrige dager.
 
Åpningstid
Mandag: 08.00 - 16.00
Tirsdag:  08.00 - 16.00
Onsdag: 08.00 - 15.30
Torsdag  08:00 - 15.30
Fredag.  08.00 - 14.30
 
Forventet ventetid
Ventetid finnes på Helsenorge.no - velg behandlingssted

40 % av avtalehjemmelen er knyttet til Helse i Arbeid (HIA). Disse henvisningene må rettes direkte til HiA poliklinikken ved UNN og blir fordelt derfra. 

Spesialkompetanse

 • Utredning og behandling av voksne
 • Konsultasjoner og korttidsterapi
 • Jobbfokusert terapi
 • Emosjonsfokusert terapi
 • Kognitiv terapi
 • Behandling av spiseforstyrrelse
 • Veilederutdanning gjennom norsk psykologforening

Språk
Norsk

100 % avtalehjemmel​

Post og besøksadresse
Storgata 81, 
9008 Tromsø

​E-postadresse
psykologhib@gmail.com 

​Telefonnummer
917 51 917

Forventet ventetid
Ca. 12- 24 mnd

Telefontid
Torsdager 09-09:30
Ringer tilbake så raskt som mulig de øvrige dagene 

​Åpningstid
Hverdager 08.00-16.00

​Spesialkompetanse/-områder

 • Psykoterapi

 • Diagnostiske utredninger, traumebehandling, depresjon og personlighetsproblematikk

 • Par og familiesamtaler 

 • Gruppeterapi

​Språk
​Norsk og engelsk 

​Annet
20 % av avtalehjemmel er knyttet til Helse i Arbeid. 

100% avtalehjemmel

Post og besøksadresse
Storgata 128, 9008 Tromsø

E-postadresse
guro.dahl.@gmail.com

Telefonnummer

45 86 68 20

Forventet ventetid
240 dager

Telefontid
Mandag - fredag 15.00 - 15.30

Åpningstider
Mandag:  08:00 - 15:30
Tirsdag:   08:00 - 15:30
Onsdag:   08:00 - 15:30
Torsdag:  08:00 - 15:30
Fredag:    08:00 - 15:30​

Spesialkompetanse
​kognitiv terapi for angstlidelser, depresjon/ utbrenthet og søvnvansker

 • utredning og samtaleterapi for behandling av angstlidelser, depresjon, utbrenthet/ overbelastning og søvnproblemer.​

Språk
Norsk og engelsk 
​​100% avtalehjemmel

Post- og besøksadresse
Storgata 128, 9008 Tromsø

E-postadresse
psykologellila@gmail.com

Telefonnummer
969 21 694

Telefontid
Onsdager 08.30 - 09.00

Åpningstid
Mandag til fredag 08.00 - 16.00

Forventet ventetid
ca 6.mnd

Språk
Norsk og engelsk

Spesialkompetanse

 • Videreutdannet i ISTPD (Instensiv Psykodynamisk Korttidsterapi) og karakteranalytisk terapi
 • Bred erfaring fra psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
 • Angstlidelser, traumelidelser, utbrenthet, depresjon og søvnvansker
 • Under utdanning i EMDR (Eye Movement Desenzitization and Reprocessing)

100% avtalehjemmel

Post- og besøksadresse
Storgata 128, 9008 Tromsø

E-postadresse
Psykolog.Ellen.Martinsen@gmail.com

Telefonnummer
411 15 804

Forventet ventetid
Ca.6 mnd.

Telefontid
Torsdag 08.30 til 09.00 

Åpningstider
Mandag - fredag 08.00 til 15.30

Spesialkompetanse/-områder

 • Spesialist i klinisk voksenpsykologi fra Institutt for Psykoterapi og Norsk Psykoanalytisk Institutt
 • Spesialist i barne- og ungdomspsykologi fra Institutt for Aktiv Psykoterapi
 • Bred erfaring fra psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
 • Utredning og behandling av depresjon, angstlidelser, traumelidelser og utbrenthet.
 • Under utdanning i individuell psykoanalytisk terapi ved Institutt for psykoterapi. 

Språk
Norsk og engelsk

 

 

Henvisning og betaling

Avtalespesialistene er privatpraktiserende leger eller psykologer som får driftstilskudd fra staten. Avtalespesialister vurderer og behandler tilstander som ikke krever innleggelse, tilsvarende sykehusenes poliklinikker.

Avtalespesialistene kan tilby deg vurdering og behandling ved henvisning fra din fastlege eller annet helsepersonell med henvisningsrett.​

Ved henvisning til avtalespesialist vil kostnadene for deg som pasient være det samme som for tilsvarende behandling ved et offentlig sykehus.

 

Les mer på helsenorge.no

Sist oppdatert 20.03.2023