logo Helse Nord

Generell kirurgi og urologi Tromsø

100 % avtalehjemmel 

Telefonnummer 

45 39 65 00

Telefontid
Mandag - fredag: 08:00 - 15:30

Åpningstid
Mandag - torsdag: 8:30 - 15:00 
Fredag: 9:00-13:00
 
Forventet ventetid
3-10 dager avhengig av problemstilling
 
Post- og besøksadresse 
UroNord 
Kaigata 3
9008 Tromsø
 
E-postadresse
post@uronord.no

Hjemmeside
www.uronord.no

Spesialkompetanse/-områder 
 
Språk
Norsk og engelsk


 

Henvisning og betaling

Avtalespesialistene er privatpraktiserende leger eller psykologer som får driftstilskudd fra staten. Avtalespesialister vurderer og behandler tilstander som ikke krever innleggelse, tilsvarende sykehusenes poliklinikker.

Avtalespesialistene kan tilby deg vurdering og behandling ved henvisning fra din fastlege eller annet helsepersonell med henvisningsrett.​

Ved henvisning til avtalespesialist vil kostnadene for deg som pasient være det samme som for tilsvarende behandling ved et offentlig sykehus.

 

Les mer på helsenorge.no

Sist oppdatert 25.04.2023