logo Helse Nord

Rehabilitering ved privat rehabiliteringsinstitusjon direkte i forlengelse av sykehusopphold

Det finnes døgntilbud for pasienter i tidlig rehabiliteringsfase, direkte i forlengelsen av sykehusopphold, ved noen av de private rehabiliteringsinstitusjonene som Helse Nord har avtale med. Dette kan være aktuelt hvis pasienten ikke får plass ved sykehusenes rehabiliteringsavdelinger eller rehabilitering på sengepost.

Publisert 10.05.2024
Sist oppdatert 15.05.2024
Et nærbilde av medisinsk utstyr

Foto: Adobe Stock

Alle tilbudene kan brukes av pasienter fra hele helseregionen. Pasientene kan ha noe hjelpebehov, men ikke Barthel Index score lavere enn 30. Disse tilbudene er åpne hele året, også i ferieperioder. Sykehuslege sender henvisning direkte til aktuell institusjon. Ta gjerne kontakt med institusjonene i forkant for å avklare om pasienten er i målgruppe og kapasitet.

Kontaktinformasjon til institusjonene finnes i lenkene under hver diagnosegruppe.

Hvilke pasientgrupper gjelder dette og hvilke institusjoner har tilbudet?

Hjerneslag og ervervet hjerneskade, subakutt fase

Tilbud til pasienter i etterkant av akuttopphold i sykehus med behov for videre rehabilitering i spesialisthelsetjenesten (subakutt fase).

Brudd og slitasjeskader i skjelett

Gjelder pasienter med behov for spesialisert og intensiv rehabilitering i form av døgnopphold i rehabiliteringsinstitusjon etter bruddbehandling, ved komplekse skader i muskel og skjelettsystemet, kompliserte hofte og kneprotesoperasjoner.

Komplekst sykdomsbilde med behov for rehabilitering etter sykehusbehandling

Pasienter med komplekst og sammensatt sykdomsbilde med behov for rehabilitering etter behandling/akutte funksjonstap for eksempel etter langvarige sykehusopphold, følgetilstander etter operasjoner og tilstander i indre organer. Annen problematikk kan være underernæring, dekondisjonering og redusert allmenntilstand. Diagnoseuavhengige og individuelle opphold.

Mer informasjon om rehabiliteringstilbudet i Helse Nord og hvor du kan få svar på spørsmål finner du på www.helse-nord.no/rehabilitering